Blog

Zákon 211/2000 Z. z. a osobné údaje

16. apr 2018

Od roku 2000 platí zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa tohto zákona sú mestá, obce, a nimi zriadené organizácie (napr. základné školy) povinné zverejňovať informácie týkajúce sa hlavne ich ...

pokračovať v čítaní

Cloudové služby a osobné údaje

16. apr 2018

V mesiaci jún Úrad na ochranu osobných údajov vydal viacero metodických usmernení a jedno z nich pod číslom 3/2016 sa týka cloudových služieb. Prinášame Vám zhrnutie z tohto usmernenia ...

pokračovať v čítaní

Kamerové systémy – neverejné priestory

16. apr 2018

Úrad na ochranu osobných údajov vydal nové usmernenie číslo 5/2016, ktoré sa týka monitorovania priestorov verejnosti neprístupných. Prinášame Vám zhrnutie z tohto usmernenia. Čo je to priestor verejne neprístupný ...

pokračovať v čítaní

Nové informačné zdroje

16. apr 2018

Využite naše nové informačné zdroje. Môžete nás sledovať už aj na Facebooku - https://www.facebook.com/somi.sk/, kde pravidelne uverejňujeme internetové články týkajúce sa informačnej bezpečnosti, a tiež aktuality ...

pokračovať v čítaní

Prečo je potrebné robiť revízie bezpečnostných projektov v samospráve

16. apr 2018

Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v §19 ods. 3), hovorí o tom, že je potrebné bez zbytočného odkladu zabezpečovať aktualizáciu bezpečnostných opatrení (bezpečnostného projektu) tak, aby ...

pokračovať v čítaní

Deň ochrany osobných údajov

16. apr 2018

Dňa 28. januára 1981 podpísali Členské štáty Rady Európy Dohovor č. 108., ktorého účelom je pre každého jednotlivca na území každej strany Dohovoru rešpektovanie práva na súkromie pri automatizovanom spracovaní ...

pokračovať v čítaní

Monitorovanie súkromných aktivít zamestnancov

16. apr 2018

Nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva dáva zelenú na monitorovanie súkromných aktivít zamestnancov na Internete na prostriedkoch zamestnávateľa. Je to samozrejme možné len po predchádzajúcom upozornení , že prevádzka podnikovej ...

pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov: Rada sa dohodla na všeobecnom smerovaní

16. apr 2018

Rada Európskej Únie dosiahla v roku 2015 dohodu o všeobecnom smerovaní k všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, v ktorom sa stanovujú pravidlá prispôsobené digitálnemu veku. Dvojakým cieľom tohto nariadenia ...

pokračovať v čítaní

Naše prednosti sú:

Antispamová
ochrana
Dvojzložková
autorizácia
Zabezpečený firewall
Ochrana súborov