Blog

Audit kybernetickej bezpečnosti

21. jan 2020

Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností prevádzkovateľa základnej služby podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami zákona ...

Viac

Poskytovanie dokumentov s osobnými údajmi poslancom

17. jan 2020

V poslednom čase sa stretávame s prípadmi, že poslanec mestského zastupiteľstva si vyžiada dokumenty, na ktorých sa nachádzajú osobné údaje zamestnancov alebo občanov mesta a následne tieto dokumenty zverejní na ...

Viac

Podmienky certifikácie auditorov

10. jan 2020

Koncom minulého roku vydal Národný bezpečnostný úrad novú vyhlášku č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora. Vyhláška stanovuje podmienky certifikácie audítorov a aj samotný ...

Viac

Vysoké pokuty dorazili aj na Slovensko

6. dec 2019

Vysoké pokuty sa nedávajú len veľkým nadnárodným alebo internetovým firmám ako som to písal v jednom z článkov na našom blogu. Vysoké pokuty dostali aj subjekty u nás. Najvyššiu zatiaľ ...

Viac

Manažér kybernetickej bezpečnosti

16. oct 2019

Jednou z povinností, ktoré prináša zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a s ním súvisiaca vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Viac

Týka sa kyberzákon aj miest?

15. oct 2019

V poslednom čase sa dosť začalo diskutovať či sa kybernetický zákon týka aj miest a obcí. Podľa nášho názoru áno. Stačí si prejsť pár paragrafov v samotnom zákone a vo ...

Viac

Personálna agenda – ako na to

18. jul 2019

Spracovanie osobných údajov v oblasti personalistiky a miezd sa deje hlavne na základe osobitných zákonov, ktoré presne určujú v akom rozsahu a za akým účelom sa majú spracovávať osobné údaje ...

Viac

S pokutami sa roztrhlo vrece

15. jul 2019

Viac ako rok po zavedení GDPR pribúda stále viac a viac správ o uložených pokutách za porušenie ochrany osobných údajov. Správy o miliónových pokutách prichádzajú hlavne zo zahraničia. 

Najvyššiu uloženú ...

Viac