Blog

Ransomvérových útokov pribúda

Ransomvérových útokov pribúda

29. nov 2021

Podľa dostupných štatistík je od začiatku roka 2021 každá organizácia na Slovensku vystavená kybernetickým útokom priemerne 473-krát týždenne, čo predstavuje v polročnom porovnaní takmer 50% nárast. Podľa Národného bezpečnostného úradu ...

Viac
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zamestnanci.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zamestnanci.

3. nov 2021

GDPR vstúpilo do platnosti 25.05.2018 a ochrana osobných údajov sa od tohto dátumu posunula zo „šuflíkovej“ podoby do reálnej formy. Takisto nastalo aj viacero zmien a nie všetky ...

Viac
Kybernetická bezpečnosť slovenských firiem

Kybernetická bezpečnosť slovenských firiem

13. jun 2021

Útočníci sa posúvajú míľovými krokmi každý deň a dnes je bežným štandardom si sofistikovaný útok zakúpiť ako službu (SaaS). Nie je vylúčené, že aj v tejto chvíli môže byť váš ...

Viac
Kybernetické útoky na školách

Kybernetické útoky na školách

21. apr 2021

Kybernetické útoky sú čoraz častejšie a môžu ovplyvniť kohokoľvek a kdekoľvek, nielen veľké organizácie a podniky. Ani slovenské školy nie sú imúnne voči týmto počítačovým hrozbám a aj u nás ...

Viac
Žiadosti občanov

Žiadosti občanov

4. feb 2021

Pri kontrolách v mnohých mestách sme si všimli, že sú na žiadostiach ktoré podávajú občania, uvádzané zlé alebo neúplné informácie o spracovaní osobných údajov. Aby ste to mali v poriadku ...

Viac
Monitorovanie prevádzky IKT

Monitorovanie prevádzky IKT

15. jan 2021

V zmysle zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe je každý prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy  povinný zabezpečiť ich prevádzku, servis a podporu.

Pre zabezpečenie kontinuity ...

Viac
Nová vyhláška k zákonu o ITVS

Nová vyhláška k zákonu o ITVS

16. jul 2020

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vydal vyhlášku, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy podľa zákona číslo 95/2019 Z ...

Viac
Zaradenie do registra kybernetickej bezpečnosti

Zaradenie do registra kybernetickej bezpečnosti

6. apr 2020

V priebehu mesiaca marec dostali mnohé mestá oznámenie z Najvyššieho bezpečnostného úradu o zaradení medzi prevádzkovateľov základnej služby. Udialo sa to na základe §17 zákona
č. 69/2018 Z. z ...

Viac