Blog

Nová vyhláška k zákonu o ITVS

Nová vyhláška k zákonu o ITVS

16. jul 2020

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vydal vyhlášku, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy podľa zákona číslo 95/2019 Z ...

Viac
Zaradenie do registra kybernetickej bezpečnosti

Zaradenie do registra kybernetickej bezpečnosti

6. apr 2020

V priebehu mesiaca marec dostali mnohé mestá oznámenie z Najvyššieho bezpečnostného úradu o zaradení medzi prevádzkovateľov základnej služby. Udialo sa to na základe §17 zákona
č. 69/2018 Z. z ...

Viac

Audit kybernetickej bezpečnosti

21. jan 2020

Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností prevádzkovateľa základnej služby podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami zákona ...

Viac

Poskytovanie dokumentov s osobnými údajmi poslancom

17. jan 2020

V poslednom čase sa stretávame s prípadmi, že poslanec mestského zastupiteľstva si vyžiada dokumenty, na ktorých sa nachádzajú osobné údaje zamestnancov alebo občanov mesta a následne tieto dokumenty zverejní na ...

Viac

Podmienky certifikácie auditorov

10. jan 2020

Koncom minulého roku vydal Národný bezpečnostný úrad novú vyhlášku č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora. Vyhláška stanovuje podmienky certifikácie audítorov a aj samotný ...

Viac

Vysoké pokuty dorazili aj na Slovensko

6. dec 2019

Vysoké pokuty sa nedávajú len veľkým nadnárodným alebo internetovým firmám ako som to písal v jednom z článkov na našom blogu. Vysoké pokuty dostali aj subjekty u nás. Najvyššiu zatiaľ ...

Viac

Manažér kybernetickej bezpečnosti

16. oct 2019

Jednou z povinností, ktoré prináša zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a s ním súvisiaca vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Viac

Týka sa kyberzákon aj miest?

15. oct 2019

V poslednom čase sa dosť začalo diskutovať či sa kybernetický zákon týka aj miest a obcí. Podľa nášho názoru áno. Stačí si prejsť pár paragrafov v samotnom zákone a vo ...

Viac