Blog

Šifrovacie vírusy pritvrdzujú

16. apr 2018

Pri hodnotení roku 2016 z pohľadu IT bezpečnosti môžeme konštatovať, že najväčšou hrozbou boli šifrovacie vírusy. Doplatili na ne mnohé firmy a organizácie, ktoré vďaka ním prišli o svoje dôležité ...

pokračovať v čítaní

Nová verzia Kerber Backup servera

16. apr 2018

V mesiaci október uzrela svetlo sveta nová, už tretia verzia, nášho zálohovacieho servera Kerber Backup server. Predstavila sa v úplne novom šate, a to nie len na serverovej, ale aj ...

pokračovať v čítaní

Elektronizácia verejnej správy – usmernenie

16. apr 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal usmernenie k základným povinnostiam orgánov verejnej moci podľa zákona o e-Governmente. V usmernení nájdete základné postupy pri výkone verejnej moci elektronicky ...

pokračovať v čítaní

Elektronizácia verejnej správy – termíny

16. apr 2018

Dňa 1. novembra 2016 sa podľa zákona č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) skončilo prechodné obdobie, počas ktorého sa orgány ...

pokračovať v čítaní

Elektronizácia verejnej správy

16. apr 2018

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy. Elektronizácia verejnej správy znamená výrazný prínos pre občanov, podnikateľov, štátnu správu i samosprávu. Hlavným cieľom ...

pokračovať v čítaní

Je potrebné mať zodpovednú osobu?

16. apr 2018

V poslednej dobe sme zaznamenali viacero dotazov týkajúcich sa inštitútu zodpovednej osoby. Na školeniach bolo viacerým prezentované, že pokiaľ nemajú zodpovednú osobu, tak jej povinnosti preberá štatutár a ten je ...

pokračovať v čítaní

Nové vydanie SOMI Newsletter

16. apr 2018

Opäť vyšlo nové vydanie nášho SOMI Newslettera. V aktuálnom čísle nájdete novinky z našej spoločnosti a články týkajúce informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. SOMI Newsletter - október 2016 Staršie vydania ...

pokračovať v čítaní

Zabezpečte si dáta bezpečne

16. apr 2018

Bezpečnosť v dátovej komunikácii je v dnešnej dobe široký pojem a mnohí sa v tejto problematike strácajú. Neraz nakupujú drahé zariadenia a riešenia, a napriek tomu zaznamenávajú úniky dát a ...

pokračovať v čítaní

Naše prednosti sú:

Antispamová
ochrana
Dvojzložková
autorizácia
Zabezpečený firewall
Ochrana súborov