Zálohovanie koncových staníc

Nevyhnutnosť alebo technologický výstrelok?

Neustále narastajúce objemy dát a rastúce nároky na ich uchovávanie musia riešiť prakticky všetky organizácie, pre ktoré sú dáta dôležité. Nie nadarmo sa hovorí, že používatelia, ktorí pracujú na počítačoch sa delia len do dvoch skupín – na tých čo pravidelne zálohujú a na tých, ktorí o svoje dáta ešte neprišli.

Hrozieb, ktoré môžu zapríčiniť stratu dôležitých údajov je veľa – od živelných pohrôm, zlyhania hardvéru alebo softvéru, cez stratu alebo krádež počítaču, serveru, notebooku, telefónu až po sofistikované útoky napríklad prienikom pomocou sociálneho inžinierstva, phishingových útokov, trójskych koní, spywar-u alebo ransomvérových útokov. Práve ransomvérové útoky sú fenoménom posledných rokov a z praxe vieme, že aj organizácie na Slovensku sú častým cieľom. Tento druh útoku sa veľmi zaujímavým spôsobom vyvíja a napreduje – nie len, že škodlivý kód dáta zašifruje a útočník žiada vysoké „výpalné“ za ich znovu sprístupnenie, ale po novom, útočníci už žiadajú výpalné aj za ich nezverejnenie verejnosti.


Na tento problém máme efektívne riešenie vyznačujúce sa jeho bezpečnosťou, skvelím manažmentom a rýchlym nasadením.


Na prvý pohľad to vyzerá tak, že riešenie je finančne a časovo náročné, čo ale vôbec nemusí byť pravda. Základom je diverzifikácia rizika straty, správne nastavenie procesov a čo možno najrýchlejšia možnosť obnovy a návrat k normálnej činnosti.

Kto by mal určite zálohovať?
V skratke je to každý, ktorého činnosť, podnikanie a fungovanie je postavené na dátach a súboroch – štátna správa, verejná správa (mestá a obce), zdravotníctvo (nemocnice, ústavy, laboratória), školstvo a vzdelávanie (materské, základné, stredné a vysoké školy), súkromný sektor, energetika, finančný sektor, výrobné podniky, e-shopy, veľko a malo predajcovia atď.

Čo by mal určite zálohovať?
Určite všetko, čoho strata by bola akýmkoľvek spôsobom citeľná – operačné programy, informačné systémy, osobné údaje, personálna a mzdová agenda, právna agenda, zdravotné záznamy, zmluvy, know-how, pracovné dáta. Čiže pokiaľ ste organizácia závislá od vašich dát, zálohovať potrebujete a to tak, aby bolo možné v čo najkratšom čase obnovením zo záloh pokračovať v činnosti.


Samozrejmosťou je šifrovaný prenos využívajúci najmodernejšie technológie šifrovania, čo zabezpečí najväčší možný štandard ochrany dát a komunikácie.


Výhodami tohoto riešenia sú hlavne:

  • Centralizovaná ochrana dát s rýchlym nasadením.

  • Komplexné multiplatformové riešenie.

  • Jednoduché zálohovanie vďaka jednotnému riadiacemu panelu, vytváraniu zostáv a upozornení.

  • Inteligentná správa šírky pásma.
  • Maximalizácia dostupnosti úložiska.
  • Maximálna bezpečnosť vďaka šifrovaniu, pokročilému riadeniu oprávnení a manažmentu správcov.

  Zálohovanie koncových staníc sme zatiaľ nasadili vo viac ako 40 organizáciách na Slovensku z toho:

80%

Verejná správa a mestá Slovenskej republiky

20%

Komerčné firmy podnikajúce v rôznych oblastiach trhu


Pre viac informácií ako sa komplexne vysporiadať s aktuálnymi kybernetickými hrozbami nás neváhajte kontaktovať.

Požiadavku zadajte cez obchod@somi.sk alebo cez kontaktný formulár ktorý nájdete nižšie.