Remeslo s.r.o.

"SOMI Systems a.s. pre nás ako dodávateľ IT riešení a služieb v oblasti ochrany osobných údajov - GDPR znamená dlhoročného stabilného partnera, na ktorého sa môžeme kedykoľvek spoľahnúť." Ing. Richard Ševčík, IT Manažér REMESLO s.r.o.

Zeppelin SK s.r.o.

„Problematiku ochrany osobných údajov podľa nových predpisov, zákona č. 18/2018 Z.z. a nariadenia Európskeho parlamentu GDPR sme sa rozhodli riešiť s naším dlhodobým partnerom - spoločnosťou SOMI Systems a.s. na základe ich dlhoročných skúseností v tejto oblasti.“ Roman Lukáč, IT Manager Zeppelin SK s.r.o.

Mesto Poprad

„Komplexné riadenie bezpečnosti - Ochrana siete, od dokumentácie, cez výkony v IT oblasti, až po nadštandardnú starostlivosť a flexibilné riešenie požiadaviek. To je spoločnosť SOMI Systems a.s.. Dlhoročnú spoluprácu hodnotím skutočne pozitívne.“ Mgr. Jaroslav Maitner, vedúci oddelenia informatiky, MsÚ Poprad

Ďalší naši klienti