OCHRANA KONCOVÝCH PRACOVNÝCH STANÍC

ESET Endpoint Security (OS: Windows, Mac)
Riešenie nasadené na koncových zariadeniach zabraňuje súborovým malvérovým útokom, zachytáva škodlivú aktivitu a poskytuje možnosť jej preskúmania a nápravy. Pre rýchlu reakciu na dynamické bezpečnostné incidenty a výstrahy je táto analýza nevyhnutná.

Riešenia na ochranu koncových zariadení od spoločnosti ESET využívajú viacvrstvový prístup používajúci viacero technológií, ktoré spolu vyvážene spolupracujú. Výsledkom je rovnováha medzi výkonom, detekciou a nízkym počtom falošných poplachov.

 • Ochrana pred ransomware
 • Blokovanie cielených útokov
 • Predchádzanie únikom dát
 • Zachytávanie bezsúborových útokov
 • Odhaľovanie pokročilých pretrvávajúcich hrozieb

 

ESET Endpoint Security pre Android (OS: Android)
Bezpečnostné riešenie s nízkymi nárokmi na systém, ktoré zahŕňa ochranu pred malvérom a phishingom a funkciu Anti-Theft pre prípad odcudzenia mobilného zariadenia.

Využíva viacvrstvový prístup pre poskytnutie kompletnej ochrany a bezpečnú správu vašich mobilných zariadení so systémom Android.

 • Ochrana pred ransomware
 • Prevencia úniku dát
 • Kontrola aplikácií
 • Vzdialená správa

 

ESET Mobile Device Management pre Apple iOS (OS: iOS)
Umožňuje odoslanie a aplikovanie nastavení do firemných iPhonov a iPadov, ktoré tiež môžete zabezpečiť funkciou Anti-Theft pre prípad odcudzenia.

Nastavenie, konfigurácia a monitorovanie všetkých zariadení spoločnosti so systémom iOS prostredníctvom spoločného zobrazenia.

 • Ochrana pred odcudzením
 • Filtrovanie webového obsahu
 • Pridávanie aplikácií medzi povolené alebo zakázané
 • Zabezpečenie zariadení

 

OCHRANA SERVEROV

ESET File Security (OS: MS Windows server, Linux / FreeBSD, MS Azure) – ochrana Serverov pomocou spoľahlivého viacvrstvového riešenia bez kompromisov.

Riešenie ESET File Security je navrhnuté na ochranu centrálnych serverov organizácie pred hrozbami. Toto riešenie by malo byť nainštalované na každom nešpecializovanom serveri, aby sa zabezpečilo, že dôležité dáta firmy nebudú infikované. Firmy sa v súčasnosti vystavujú riziku tým, že umožňujú používateľom ukladať súbory na zdieľaných firemných úložiskách, a to bez adekvátnej ochrany týchto lokalít pred škodlivými súbormi. Jediný používateľ, ktorý uloží škodlivý súbor na sieťový disk, môže okamžite spôsobiť kaskádový efekt, ktorý zapríčiní, že súbory vašej firmy budú neprístupné.

 

CLOUDOVÉ RIEŠENIA – vzdialená správa

ESET Security Management Center (novinka 2018 – pred tým ERA) – riešenie na správu firemnej IT bezpečnosti poskytujúce náhľad do siete spravovaných zariadení, ich manažment a reporting. A to v rámci všetkých operačných systémov.

ESET Security Management Center využíva webovú konzolu, prostredníctvom ktorej v reálnom čase zabezpečuje prehľad o chránených zariadeniach vo firme aj mimo nej, ako aj komplexný reporting a správu pre všetky operačné systémy.

Je to miesto, odkiaľ máte pod kontrolou všetky bezpečnostné riešenia od spoločnosti ESET nasadené v sieti. Môžete ovládať

vrstvy na prevenciu, detekciu a reakciu nasadené v koncových zariadeniach na všetkých platformách vrátane desktopov, virtuálnych prostredí bez agenta a dokonca aj spravovaných mobilných zariadení.

 • Úplný prehľad o sieti
 • Kompletná správa bezpečnostných produktov
 • Flexibilné vytváranie reportov
 • Automatizovaná správa bezpečnostných produktov


 

RIEŠENIA PRE FIRMY AKEJKOĽVEK VEĽKOSTI – zabezpečenie dát

ESET Enpoint Encryption – šifrovacia aplikácia, ktorá sa jednoducho používa a poskytuje úplnú vzdialenú kontrolu nad šifrovacími kľúčmi koncových zariadení a politikami zabezpečenia súborov na pevných diskoch, v prenosných zariadeniach a v e-mailoch.

ESET Endpoint Encryption umožňuje spravovať zariadenia kdekoľvek na svete aj bez potreby VPN a výnimiek vo firewalle. Správa sa uskutočňuje prostredníctvom HTTPS internetového pripojenia cez proxy server. Toto eliminuje rizikové prichádzajúce pripojenia, a tak môžu malé aj veľké podniky spravovať šifrovanie bezpečne a jednoducho. Všetky klientske a serverové pripojenia sú zabezpečené SSL šifrovaním a všetky príkazy a údaje AES alebo RSA šifrovaním.

 • Žiadne úniky údajov
 • Súlad s nariadeniami
 • Šifrovanie e-mailov a príloh
 • Šifrovanie textu a schránky
 • Centralizovaná správa

 

RIEŠENIA PRE FIRMY AKEJKOĽVEK VEĽKOSTI – dvojfaktorová autentifikácia

ESET Secure Authentication – dvojfaktorová autentifikácia, ktorú možno implementovať vo všetkých bežne používaných systémoch.

ESET Nástroj ESET Secure Authentication je navrhnutý ako samostatné riešenie, ktoré funguje cez webovú konzolu. V prostredí domény v systéme Windows môžete zvoliť integráciu so službou Active Directory. Vďaka tomu sú inštalácia a nastavenie rýchle a ľahké a na zavedenie dvojfaktorovej autentifikácie vo vašej organizácii sa už nevyžaduje žiadne ďalšie školenie. Toto eliminuje rizikové prichádzajúce pripojenia, a tak môžu malé aj veľké podniky spravovať šifrovanie bezpečne a jednoducho. Všetky klientske a serverové pripojenia sú zabezpečené SSL šifrovaním a všetky príkazy a údaje AES alebo RSA šifrovaním.

 • Zamedzenie úniku údajov
 • Súlad s nariadeniami
 • Jednoduchá správa autentifikácie
 • Overovanie jediným ťuknutím
 • Nevyžaduje žiadny špecializovaný hardvér