OCHRÁŇTE DÁTA

RIEŠENIE SAFETICA A CommVault

Každá organizácia pracuje s nejakým druhom citlivých dát, ktoré musí chrániť. K ich zabezpečeniu treba podniknúť celý rad krokov. Je potrebné poznať, kde sa také dáta nachádzajú, kto a ako s nimi pracuje, ako a kam sa v organizácii pohybujú. Všetky tieto cesty je nutné zabezpečiť. Či už je strata citlivých informácií dôsledkom chyby alebo zámeru osôb z vnútra firmy, alebo k nej dôjde cieleným útokom zvonku. Následky môžu byť pre organizáciu fatálne.

Požiadavky na ochranu konkrétnych druhov dát stanovujú aj mnohé normy a nariadenia. Informácie o platobných kartách sú chránené štandardom PCI-DSS, v Európe je kladený dôraz na ochranu osobných údajov nariadením GDPR, v USA na zdravotné záznamy (HIPAA).

Ako ochrániť citlivé dáta:

  • Identifikujte, kde sa citlivé dáta nachádzajú

Safetica a CommVault spoločne zaistí analýzu dát, ich klasifikáciu, zálohovanie a obnovu.
- Modul CommVault Activate analyzuje dáta v archívoch i živých zdrojoch dát. Informácie vyhľadá a zaindexuje všetky informácie, ktoré je potrebné chrániť.
- Safetica DLP tieto dáta označí a zatriedi do jednotlivých dátových kategórií podľa úrovne požiadaviek na zabezpečenie. Túto bezpečnostnú klasifikáciu si dát a so sebou nesú po celú dobu svojej existencie, kým sa nerozhodnete inak.
- Klasifikované informácie zálohuje CommVault Complete Backup & Recovery a automaticky sa na ne aplikujú Safetica DLP bezpečnostnej politiky.

  • Získajte kontrolu nad ich pohybom

Safetica DLP a CommVault integrovaný dropbox spoločne zaručí bezpečný prenos dát
v organizácii.
- Safetica DLP šifruje disky na koncových staniciach, notebookoch a prenosných zariadeniach vzdialenou správou technológií BitLocker. CommVault integrovaný dropbox umožní bezpečné zálohovanie, obnovu a zdieľanie interných dát bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú - v cloude, súborových úložiskách alebo na koncových staniciach.
- Safetica DLP navyše užívateľovi odporučí najvhodnejšiu bezpečnú cestu prenosu dát.
Napríklad vo chvíli, keď sa zamestnanec chystá odoslať e-mail s citlivým dokumentom,môže ho upozorniť, vyžiadať si dodatočnú autorizáciu alebo operáciu zakázať.

  • Splňte legislatívne požiadavky

Safetica DLP a CommVault spoločne umožní splniť požiadavky vyplývajúce z legislatívy.
- Safetica aj CommVault poskytujú nástroje na identifikáciu rôznych typov citlivých dát, ktorých ochranu ukladajú platné normy a nariadenia.
- Safetica DLP dáta označí a priradí im zodpovedajúce dátovú kategóriu. Podľa nej sa aplikuje bezpečnostná politika a ochráni citlivé informácie pred ľudskou chybou, ale aj zámerom.
- Šifrovanie v Safetica DLP v kombinácii s možnosťami CommVault integrovaného
Dropboxu zabezpečí dáta všade, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.
- Bezpečnostné pravidlá Safetica DLP riadi, kto bude mať k jednotlivým informáciám prístup.
- Dostupnosť dát garantuje CommVault Complete Backup & Recovery.