GDPR ochrana osobných údajov

Strašiak, alebo len skratka General Data Protection Regulation?

Naši odborníci majú dlhodobé skúsenosti nielen s inštaláciou operačného prostredia, ale hlavne s implementáciou aplikácií a služieb v ňom. O týchto skúsenostiach hovorí množstvo certifikátov, ktorých sú držiteľmi. V oblasti ochrany osobných údajov (podľa platnej legislatívy) naša spoločnosť pôsobí už viac ako 10 rokov, so stovkami spokojných zákazníkov a s niekoľkými desaťtisícami vyškolených oprávnených osôb.

Snažíme sa svojím zákazníkom poskytnúť čo najväčšie portfólio týchto služieb. Začínajúc technickou podporou, komplexnými auditami bezpečnosti, ochranou osobných údajov a končiac školeniami.

Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) vstúpilo do platnosti dňa 25.5.2018.

 

Ochrana osobných údajov sa od tohto dátumu posúva zo „šuflíkovej“ podoby do reálnej formy. Už nebude stačiť bezpečnostný projekt v archíve a bezpečnostné smernice na papieri. Ide do tuhého, výšky pokút nadobudnú európsky rozmer, čo v číselnom vyjadrení môže byť až 20 mil. eur alebo 4% z ročných tržieb organizácie.

Nečakajte na zázrak, ani na skostnatenosť slovenskej legislatívy, nariadenie EÚ jednoducho od 25.5.2018 vstúpilo do platnosti a ak nebudete v súlade s GDPR, bude vaša organizácia v ohrození pokút a straty dobrého mena. Povinnosť informovať všetky dotknuté osoby o úniku ich osobných údajov je okrem poškodenia mena organizácie v mnohých prípadoch aj nepredstaviteľná úloha. Obzvlášť v prípadoch, kedy k tomu došlo zjavným pochybením organizácie v súvislosti s nesúladom s GDPR. Zaplatením pokuty a splnením oznamovacej povinnosti nie je dotknuté právo dotknutej osoby domáhať sa náhrady za narušenie jej práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromia a rodinného života.


Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) vstúpilo do platnosti dňa 25.5.2018.
 


 

 

Kto vám s tým pomôže?

Sme v dobe všade prítomnej digitalizácie a naše osobné údaje doslova „lietajú vzduchom“ sem a tam a my máme pocit, že s tým aj tak nič nenarobíme. Naše osobné údaje majú marketingové agentúry, mobilní operátori, internetové obchody a mnohé ďalšie organizácie, predovšetkým vo verejnej správe.

Všetky tieto organizácie musia naše osobné údaje chrániť a nakladať s nimi v zmysle zákona, po novom v zmysle GDPR. Väčšina týchto údajov je v digitálnej forme a tu sú doma spoločnosti zo sveta informačných technológií, ktoré najlepšie vedia kde sú tieto údaje napadnuteľné a aké procesy stanoviť pre zabezpečenie ich maximálnej ochrany.

Sme spoločnosť, ktorá už 28 rokov pôsobí na trhu informačných technológií a realizovali sme množstvo projektov zavedenia informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Vieme presne pomenovať riziká a možné úniky dát špecifické pre jednotlivý segment trhu. Rovnako vieme, ako  tieto riziká eliminovať. Naša práca začína komplexným auditom informačnej bezpečnosti,

pokračuje vypracovaním rizikovej analýzy a končí implementáciou procesov zabezpečujúcich úroveň informačnej bezpečnosti v rozsahu finančných možností klienta. Sprievodnou činnosťou je vzdelávanie, školenia a kontrola realizácie informačnej bezpečnosti v praxi.

Eliminujeme hrozbu pokút a straty dobrého mena vašej organizácie v súvislosti s naplnením oznamovacej povinnosti pri porušení ochrany osobných údajov. Zoptimalizujeme vaše náklady potrebné pre zavedenie GDPR a zminimalizujeme riziká vznikajúce pri spracovávaní osobných údajov. Navrhneme procesy a technológie, zavedieme ich do praxe a zabezpečíme, aby fungovali s maximálnou účinnosťou. Vyškolíme vašich zamestnancov, posúdime zmluvy s vašimi partnermi a vypracujeme vám potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu. Povieme vám, čo všetko potrebujete pre naplnenie súladu s GDPR, pomôžeme vám pri kontrolách zo strany NKÚ, ÚOOÚ či Ministerstiev, poskytneme vám službu externej zodpovednej osoby a budeme vám k dispozícií počas celého nášho zmluvného vzťahu.


Sme profesionáli so silnými referenciami a bohatými skúsenosťami. 

Vyškolili sme v problematike ochrany osobných a citlivých údajov cez 35 000 zamestnancov a vedúcich pracovníkov.

Skrátka s nami budete v súlade s GDPR.


Komplexné riešenie ochrany citlivých a osobných údajov (GDPR) sme vypracovali a zaviedli pre viac ako 300 subjektov na Slovensku.

>70

Miest a obcí Slovenskej republiky

>50

Materských, základných a stredných škôl

>180

Komerčných firiem, nemocníc a ostatných subjektov