Zúčastnili sme sa APUMS 2023

24. mar 2023

Program 31. odbornej konferencie APUMS bol venovaný problematike samosprávy v období finančnej krízy, vysokých cien energií a zvyšujúcich sa kybernetických útokov.

Odprezentovali sme nové produkty našej spoločnosti: informačný systém RiA určený pre identifikáciu, analýzu a riadenie rizík v organizácii a Business Continuity Management (BCM), ktorý predstavuje súbor opatrení a procesov zameraných na zníženie dopadov pri vzniku kybernetického bezpečnostného incidentu.