Vzdelávali sme sa: SR Manažér kvality

8. jan 2020

15.– 16.05.2019

Odborný program bol rozdelený do dvoch dní, počas ktorých sme si vypočuli niekoľko prednášok podľa časového harmonogramu kurzu. Čas bol venovaný predstaveniu 7 zásad manažérstva kvality, politike a cieľom kvality podľa ISO 9001:2015, zvládaniu rizík a príležitostí, dôležitosti komunikácie a jednotlivým procesom v organizácii. 
Druhý deň bol venovaný zainteresovaným stranám a procesom auditovania systému manažérstva. Zo školenia vyplynulo niekoľko úloh, ktoré je potrebné následne spracovať v súlade s požiadavkami normy ISO 19011:2018.