Vzdelávali sme sa: Safetica Data analysis školenie

8. jan 2020

4.6. a 18.-19.6.2019


Odborný program, ktorý bol rozdelený do niekoľkých tém začal prvý deň 4.6.2019 o 9:00 hod. v priestoroch spoločnosti JIC INTECH v Brne. Deň prebiehal podľa časového harmonogramu v pozvánke. Ďalšie 2 dni školenia, ktoré boli 18. a 19. júna 2019 boli zamerané na praktické preskúšanie znalostí získaných v prvej časti školenia a následné znázornenie v praxi. 
Oceňujeme informácie nadobudnuté na tomto školení k ďalšiemu pôsobeniu našej spoločnosti na obchodnom trhu a účasť na tejto prezentácii hodnotíme veľmi prínosne pre predaj tohto produktu našim zákazníkom