Zúčastnili sme sa: Odborná konferencia APUM SR

8. jan 2020

14.– 15.3.2019

Odborný program bol rozdelený do troch samostatných blokov a ponúkol široké spektrum tém, ktoré súvisia s problematikou miestnych samospráv na Slovensku.
V odbornom programe sa striedali príspevky, s ktorými prichádzali partneri APUMS s príspevkami od štátnych inštitúcií a súkromných spoločností. Novinkou v programe bolo rozšírenie odborného programu o interaktívnu seminárnu časť, ktorá bola venovaná výlučne "prednostovskej" legislatíve a riadeniu úradu s názvom: Efektívna miestna samospráva z pohľadu prednostu samosprávneho úradu.
Veľmi prínosnou bola panelová diskusia:

  • Participatívny rozpočet a jeho uplatnenie v samospráve.

Taktiež niektoré ďalšie body programu boli zaujímavé v kontexte platnej legislatívy: 

  • Mesto Žiar nad Hronom, skúsenosti a vízie v smart riešeniach..
  • Softvérové smart riešenie pre efektívne a moderné riadenie samosprávy
  • Miesta, dáta, perspektívy: budúcnosť plánovania mesta vo veku veľkých dát

V odbornom zborníku konferencie sme publikovali článok venovaný kybernetickej bezpečnosti, podľa litery zákona č.69/2018 Z.z. .
Bolo si z čoho vybrať a oceňujeme prínos informácií pre pôsobenie našej spoločnosti na obchodnom trhu.