Zúčastnili sme sa: Odborná konferencia ZISS

8. jan 2020

17.– 18.09.2019

Odborný program bol rozdelený do dvoch dní a ponúkol široké spektrum tém, ktoré súvisia s problematikou elektronizácie spoločnosti, kybernetickou bezpečnosťou, používaním elektronických certifikátov, nástrojoch IT bezpečnosti a iných aktuálnych tém. 
V odbornom programe sa striedali príspevky, s ktorými prichádzali pozvaní hostia zo súkromných spoločností s príspevkami od štátnych inštitúcií, ktoré sa týkali nových legislatívnych predpisov, praktických aspektov GDPR pre samosprávy, kontrolnej činnosti v samosprávach z pohľadu NKÚ. 
Oceňujeme prínos informácií pre pôsobenie našej spoločnosti na obchodnom trhu. 
V programe bola zahrnutá aj prezentácia produktov našej spoločnosti, v ktorej sme oboznámili zúčastnených o krokoch na dosiahnutie súladu s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z.