Zúčastnili sme sa: „27“ odborná konferencia APÚMS SR

8. jan 2020

02.– 03.10.2019

Odborný program bol rozdelený do niekoľkých samostatných blokov a ponúkol široké spektrum tém, ktoré súvisia s problematikou miestnych samospráv na Slovensku.
V závere konferencie bola prezentovaná aj problematika kybernetickej bezpečnosti, v ktorej naša spoločnosť podniká. Vzhľadom na množstvo neujasnených tém v oblasti kybernetickej bezpečnosti sme nemali na túto tému prezentáciu. 
V priestoroch určených pre partnerov konferencie sme mali miesto, kde sme poskytovali základné materiály o kybernetickej bezpečnosti, predovšetkým našim klientom u ktorých riešime problematiku GDPR.
Pri neformálnych stretnutiach počas pobytu v hoteli kde bola konferencia, sme nadväzovali nové kontakty a posilňovali existujúce.  
Konferencia bola prvá v rade vedená novým tímom ľudí, čo sa odzrkadlilo aj na jej samotnom priebehu. Pozitívne hodnotíme predstavenie partnerov konferencie aj s ich základnou činnosťou a jednohodinový priestor pre kontraktačné jednania.