Monitorovanie súkromných aktivít zamestnancov

16. apr 2018

Nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva dáva zelenú na monitorovanie súkromných aktivít zamestnancov na Internete na prostriedkoch zamestnávateľa. Je to samozrejme možné len po predchádzajúcom upozornení , že prevádzka podnikovej siete a prístupu na internet podlieha bezpečnostnému dohľadu.

Súd prešetroval sťažnosť rumunského občana, ktorý ešte v roku 2007 dostal výpoveď za to, že prostredníctvom chatu určeného pre firemných zákazníkov komunikoval so svojimi rodinnými príslušníkmi. Po neúspešnom odvolaní na rumunských súdoch sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.  Ale ani na ňom rumunský zamestnanec neuspel.

Ako sa píše v tlačovej správe súdu : " Súd nezistil neprimeraným, že sa zamestnávateľ snaží overiť, či zamestnanci v pracovnej dobe skutočne pracujú, a upozornil na to, že firma do zamestnancovho účtu zasiahla vo viere, že obsahuje iba komunikáciu s klientmi."

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva je de facto záväzný aj pre ostatné členské krajiny. Ak zamestnávateľ zoznámi pracovníkov s pravidlami využívania firemných prostriedkov vrátane spôsobu ich monitorovania a zamestnanec pravidlá poruší, súd by už nemal spochybňovať právo zamestnávateľa na monitorovanie súkromnej komunikácie zamestnanca.