5 dôvodov prečo mať vlastný mailový server

16. apr 2018

E-maily sú jedným z najpoužívanejších komunikačných prostriedkov dnešnej doby.  Využívame ich denno-denne, jednak v práci, ale aj v súkromnej korešpondencii. E-maily predstavujú efektívnu a účinnú formu komunikácie. Sú tu ale aj určité otázky, ktoré hlavne súvisia s bezpečnosťou posielania a prijímania e-mailov. Tá nie je vždy taká, aká by mala byť. Kde môžu nastať problémy? Kde sú tieto bezpečnostné „diery“? Môžete vôbec používať e-mailovú komunikáciu bez obavy zo zneužitia jej obsahu?

1. Máte e-mailovú komunikáciu pod kontrolou

Mnoho ľudí pre e-mailovú komunikáciu využíva freemailové služby a neváha ich použiť aj na pracovnú korešpondenciu. Mnohí z nich používajú e-mail dokonca ako úložisko dokumentov. Pokiaľ tolerujete alebo podporujete používanie takýchto služieb na pracovnú komunikáciu svojich zamestnancov, tak by ste si mali byť vedomí, že veľmi ľahko môžete prísť o celú zamestnancovu korešpondenciu. Odchodom zamestnanca odíde aj jeho e-mailová schránka a vy k jeho e-mailom nemáte už prístup. Nehovoriac o tom, že k tejto korešpondencii v skutočnosti nemáte prístup, aj keď zamestnanec u vás ešte pracuje. V prípade vlastného e-mailového servera máte e-mailovú komunikáciu pod kontrolou. Nejde ani tak o kontrolu obsahu, ako o to, kto s kým komunikoval a kam odoslal e-maily.

2. Nemieša sa pracovná a súkromná korešpondencia

Druhým nemenej dôležitým problémom pri používaní freemailových služieb na pracovné účely je miešanie súkromnej a pracovnej korešpondencie.  Zamestnanec nezriedka používa ten istý e-mailový účet aj na komunikáciu so svojou rodinou, kamarátmi a môže ho dať ako kontaktný v podstate komukoľvek, alebo do akejkoľvek Internetovej služby. V jeho adresári sú väčšinou tieto kontakty zmiešané a veľmi ľahko sa odošle e-mail nesprávnemu adresátovi. Ak správa obsahuje citlivý obsah, nastáva problém. Na vlastnom e-mailovom serveri striktne zadefinujete za akým účelom sa bude používať e-mailová komunikácia. Môžete si vytvoriť aj globálne adresáre, spravované z jedného miesta, ktoré budú slúžiť pre všetkých zamestnancov.

3. E-mail zbytočne neopúšťa vaše "priestory"

E-mail pri svojej ceste od odosielateľa k adresátovi prejde neuveriteľnú cestu. Pokiaľ kolegovia používajú rôzne e-mailové služby, tak najskôr ide e-mail na odosielateľov e-mailový server, napríklad Gmail. Ten ho pošle na adresátov e-mailový server, napríklad Centrum a odtiaľ sa vráti späť do vašej organizácie. Pokiaľ máte vlastný e-mailový server, tak sa to všetko deje v rámci tohto servera.

4. Lepšia ochrana pred SPAMom a vírusmi

E-mailová komunikácia je bránou pre rôzne Internetové hrozby. Preto je nutné zabezpečiť čo najlepšiu ochranu, hlavne pred nevyžiadanou poštou (SPAMom) a vírusmi. Nedá sa povedať, že by tieto veci freemailové služby nezabezpečovali. Poskytujú ochranu pred SPAMom, ale táto ochrana je nastavená všeobecne a nezohľadňuje špecifiká jednotlivých používateľov. Z tohto dôvodu sa dosť často stáva, že aj neškodná správa skončí v SPAMovom koši a tu je prehliadnutá. Vlastný e-mailový server umožňuje nastavenia ochrany presne podľa vašich podmienok a požiadaviek.

5. Bezpečná komunikácia so svetom

Mnohí používatelia e-mailových služieb predpokladajú, že keď odošlú e-mail, tak je chránený a nikto okrem príjemcu k nemu nemá prístup. Bohužiaľ, opak je pravdou. E-mailový protokol je taký aký je, a odoslaný e-mail skôr ako k zalepenej obálke, možno prirovnať k pohľadnici. Každý kto sa k nemu dostane môže si prečítať jeho obsah. Nielen ten, ale aj dokumenty k nemu priložené. Preto je nutné citlivé a dôležité e-maily zabezpečiť. Na vlastnom e-mailovom serveri si spôsob zabezpečenia môžete zvoliť sami. Nebudete odkázaný na rôzne verejne známe štandardy.

Bezpečnosť komunikácie je zložitý problém, ktorý potrebuje komplexné riešenie. Prvým jeho  krokom je presťahovať e-maily pod svoju správu na vlastný e-mailový server. Toto vám umožní náš KERBER Antispam & Mail server.