10 pravidiel pri používaní Internetu a počítača

16. apr 2018

Desatoro jednoduchých pravidiel, ktoré vám pomôžu zaistiť bezpečie na Internete:

1. Nepotvrdzujte pop-up okná (vyskakovacie okná) či výzvy na stiahnutie softvéru, pokiaľ váš počítač nie je chránený aktualizovaným webovým štítom (antivír). Platí pravidlo – radšej žiadny ako neaktualizovaný antivír. Používajte len pravidelne aktualizovaný softvér.

2. V sociálnej sieti (Facebook, Twiter, ...) neuvádzajte, neposielajte ani neprikladajte žiadne súkromné a osobné dáta (napríklad rodné číslo, údaje k bankovému účtu či zdravotné záznamy, ...). Sociálne siete nevyžadujú informácie podobného typu na to, aby ste sa mohli stať ich členom. Stále majte na pamäti, že čo raz uverejníte na Internete, to tam bude naveky.

3. Nenechávajte svojich priateľov, spolužiakov, kolegov atď., aby navštevovali sociálne siete z vášho počítača a ani vy ich nenavštevujte z cudzieho. Ďalšie osoby by svojím neopatrným chovaním mohli zaniesť do vášho počítača infekciu, prípadne by vaše prihlasovacie údaje a vaše meno mohli inak zneužiť.

4. Na sociálnych sieťach a chatoch má človek tendenciu dôverovať svojim priateľom a napodobňovať ich chovanie a správanie. Nedôverujte slepo a za každú cenu svojim priateľom.

5. Nikdy neprijímajte ponuky na priateľstvo alebo oň nežiadajte osoby, ktoré sami nepoznáte (napr. pridávanie neznámych kontaktov do priateľov v ICQ).

6. Neotvárajte podozrivé e-maily (od cudzích a neznámych odosielateľov) a ani ich prílohy. Nikdy neinštalujte a ani nesťahujte prílohy a súbory z takýchto e-mailov.

7. Meňte svoje heslo pravidelne, aspoň raz za polrok. Nemeňte ho, keď ste k tomu vyzvaní. Mohlo by ísť o odkaz tretej strany, ktorá z vás chce heslo vylákať.

8. Nevyužívajte automatického uloženia vašich hesiel (v žiadnom z prehliadačov) a pravidelne mažte históriu, aspoň raz za týždeň.

9. Nikdy nepoužívajte cudzie prenosné pamäťové médiá (USB kľúče, CD, DVD). Ani ich nenechávajte bez dozoru na viditeľných miestach.

10. Používajte zdravý rozum (ak niečo vyzerá až príliš dobre a lákavo, je to spravidla podvod).