Blog

Nová vyhláška k zákonu o ITVS

Nová vyhláška k zákonu o ITVS

16. jul 2020

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vydal vyhlášku, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy podľa zákona číslo 95/2019 Z ...

Viac
Zaradenie do registra kybernetickej bezpečnosti

Zaradenie do registra kybernetickej bezpečnosti

6. apr 2020

V priebehu mesiaca marec dostali mnohé mestá oznámenie z Najvyššieho bezpečnostného úradu o zaradení medzi prevádzkovateľov základnej služby. Udialo sa to na základe §17 zákona
č. 69/2018 Z. z ...

Viac
Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit kybernetickej bezpečnosti

21. jan 2020

Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností prevádzkovateľa základnej služby podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami zákona ...

Viac
Poskytovanie dokumentov s osobnými údajmi poslancom

Poskytovanie dokumentov s osobnými údajmi poslancom

17. jan 2020

V poslednom čase sa stretávame s prípadmi, že poslanec mestského zastupiteľstva si vyžiada dokumenty, na ktorých sa nachádzajú osobné údaje zamestnancov alebo občanov mesta a následne tieto dokumenty zverejní na ...

Viac
Podmienky certifikácie auditorov

Podmienky certifikácie auditorov

10. jan 2020

Koncom minulého roku vydal Národný bezpečnostný úrad novú vyhlášku č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora. Vyhláška stanovuje podmienky certifikácie audítorov a aj samotný ...

Viac
Vysoké pokuty dorazili aj na Slovensko

Vysoké pokuty dorazili aj na Slovensko

6. dec 2019

Vysoké pokuty sa nedávajú len veľkým nadnárodným alebo internetovým firmám ako som to písal v jednom z článkov na našom blogu. Vysoké pokuty dostali aj subjekty u nás. Najvyššiu zatiaľ ...

Viac
Manažér kybernetickej bezpečnosti

Manažér kybernetickej bezpečnosti

16. oct 2019

Jednou z povinností, ktoré prináša zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a s ním súvisiaca vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Viac
Týka sa kyberzákon aj miest?

Týka sa kyberzákon aj miest?

15. oct 2019

V poslednom čase sa dosť začalo diskutovať či sa kybernetický zákon týka aj miest a obcí. Podľa nášho názoru áno. Stačí si prejsť pár paragrafov v samotnom zákone a vo ...

Viac
Naše

Prednosti sú

Sieťová a internetová bezpečnosť
Kybernetická bezpečnosť
Ochrana osobných údajov
Školenia a vzdelávanie