Blog

Nový zákon na ochranu osobných údajov

16. apr 2018
Tesne pred Vianocami podpísal prezident Slovenskej republiky nový zákon na ochranu osobných údajov. Má číslo 18/2018 a v plnej miere je v ňom zapracované nariadenie Európskej únie GDPR. Náš Úrad na ochranu osobných údajov do jeho znenia zapracoval niekoľko svojich vecí. Napríklad právo na náhradu vzniknutej škody v prípade úniku osobných údajov, ale aj iné. Na našich stránkach vás budeme priebežne informovať o znení tohto zákona. Celý zákon si môžete stiahnuť tu.

Pozrite si: Ochrana osobných údajov – pripravovaná novela podľa GDPR GDPR – Zákonnosť spracúvania GDPR – Oprávnený záujem GDPR – Bezpečnosť osobných údajov GDPR – Zodpovedná osoba GDPR – Povinnosti zodpovednej osoby