Nový zákon na ochranu osobných údajov

16. apr 2018

Tesne pred Vianocami podpísal prezident Slovenskej republiky nový zákon na ochranu osobných údajov. Má číslo 18/2018 a v plnej miere je v ňom zapracované nariadenie Európskej únie GDPR. Náš Úrad na ochranu osobných údajov do jeho znenia zapracoval niekoľko svojich vecí. Napríklad právo na náhradu vzniknutej škody v prípade úniku osobných údajov, ale aj iné. Na našich stránkach vás budeme priebežne informovať o znení tohto zákona. Celý zákon si môžete stiahnuť tu.

 

Pozrite si:

Ochrana osobných údajov – pripravovaná novela podľa GDPR

GDPR – Zákonnosť spracúvania

GDPR – Oprávnený záujem

GDPR – Bezpečnosť osobných údajov

GDPR – Zodpovedná osoba

GDPR – Povinnosti zodpovednej osoby