Kerber je softvérový modulárny systém určený pre riadenie prístupu do Internetu, na mailovú komunikáciu a na vytvorenie bezpečnej a menežovateľnej počítačovej siete. Systém má aj funkcionalitu monitoringu a správy na diaľku v modernom responzívnom dizajne.

Kerber rieši hneď niekoľko požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov akými sú:

 • zabezpečenie mailovej komunikácie s komplexnou správou prístupov a logov,

 • vytváranie šifrovaných vzdialených prístupov,

 • zálohovanie dát na pracovných počítačoch a serveroch,

 • ochrana siete pred neoprávnených vniknutím a únikom dát, osobných údajov,

 • riadenie a správa prístupov do internetu.

Systém Kerber pozostáva z viacerých samostatných modulov:

 • mail a antispam – pre zabezpečenie mailovej komunikácie s prístupom aj cez web,

 • firewall – pre realizáciu a správu zabezpečenia počítačovej siete,

 • VPN – pre realizáciu privátnych spojení cez Internet,

 • HTTP filtrovanie, Proxy server – pre riadenie prístupu na internetové stránky,

 • monitorovanie šírky pásma – pre riadenie rýchlosti prístupu a šírky pásma,

 • komplexné zálohovanie dát v reálnom čase a ich deduplikácia,

 • kalendáre a kontakty – pre riadenie a koordináciu činností.

Systém Kerber je určený pre malé a stredné organizácie. Uplatnenie si našiel predovšetkým vo verejnej správe a v školstve.

Kerber je nasadený vo viac ako sto organizáciách na Slovensku z toho:

50% vo verejnej správe, mestá a obce Slovenskej republiky,

30% základné a stredné školy,

20% komerčné firmy podnikajúce v rôznych oblastiach trhu.