Zdravotníctvo

•   Fakultná nemocnica Trnava
•   Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
•   Nemocnica Banská Štiavnica
•   Nemocnica Levice
•   Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
•   NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

a iné …