Verejná správa

•   Mesto Bratislava – Rača
•   Mesto Brezno

•   Mesto Levice
•   Mesto Lučenec

•   Mesto Nitra
•   Mesto Poprad

•   Mesto Prešov
•   Mesto Prievidza

•   Mesto Svit
•   Mesto Topoľčany

•   Mesto Veľký Krtíš (prípadová štúdia)
•   Mesto Zvolen

•   Mesto Žiar nad Hronom (výborný dodávateľ), (prípadová štúdia)
•   Mesto Žilina

•   Obec Huncovce
•   Obec Ľubica
•   Obec Vlkanová

a iné …