Školstvo

•   Katolícka univerzita Ružomberok
•   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
•   Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici

•   Cirkevná spojená škola, Poprad
•   Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
•   Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
•   Obchodná akadémia, Lučenec
•   Stredná odborná škola, Veľký Krtíš
•   Stredná zdravotnícka škola, Zvolen
•   Súkromná stredná odborná škola ŽP

•   Centrum Voľného času Junior, Banská Bystrica
•   Centrum voľného času, Poprad

•   Stredisko služieb škole, Poprad
•   Stredisko služieb škole, Senec

•   ZŠ s MŠ Horelica, Čadca
•   ZŠ P. Škrabáka, Dolný Kubín
•   ZŠ Huncovce
•   ZŠ Lednické Rovne (prípadová štúdia)
•   ZŠ Ľubica
•   ZŠ Matejovce, Poprad
•   ZŠ Mátyása Korvína, Šamorín
•   ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej, Žiar nad Hronom

a iné …