Základné informácie

Spoločnosť SOMI Systems, a.s. vznikla v r. 2000 transformáciou spoločnosti SOMI Systems, s.r.o. pôsobiacej na slovenskom trhu od roku 1993 v pozícií dodávateľa UNIX systémov. V roku 2000 bola zo spoločnosti odčlenená časť, v ktorej bola vyvinutá a prevádzkovaná freemailová služby pobox.sk a spoločnosť nasmerovala svoju činnosť do oblasti informačnej bezpečnosti.

Dnes sme firma, ktorá výrazným podielom prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti v oblasti dátovej komunikácie, prístupu na internet a ochrany citlivých a osobných údajov. Pri svojej práci sa opierame o bohaté skúsenosti a významné referencie. Naše riešenia sú postavené na overených produktoch, medzi ktoré patrí aj náš produkt Kerber.

Výsledkom našej práce je zavedený proces informačnej bezpečnosti u našich zákazníkov, nie len smerom k ochrane osobných údajov v súlade s legislatívou, ale aj k ochrane ostatných citlivých údajov pred ich stratou, či zneužitím akýmkoľvek spôsobom. Na tento účel využívame overené softvérové a hardvérové prostriedky, procesné riadenia, školenia zamestnancov, kontrolnú, auditorskú a revíznu činnosť. Sme ochranným štítom nad dátami našich zákazníkov, aby sa k nim nedostal nikto nepovolaný.

Bezpečnosť informačných systémov je proces. My tento proces zavádzame, manažujeme a vyhodnocujeme.