Certifikáty a ocenenia

Trh informačných technológií vyžaduje odbornosť a mnohokrát aj úzku špecializáciu firiem a ľudí pracujúcich pre tieto firmy. Spoločnosť SOMI Systems, a.s. od svojho vzniku ide cestou odbornosti a vysokej kvality poskytovaných služieb. Začali sme ako jeden z troch priamych partnerov pre predaj, implementáciu a servis zariadení SUN Microsystems na Slovensku. Za 24 rokov nášho pôsobenia na trhu, sme získali partnerstvo na predaj zariadení Hewlett Packard, IBM, Cisco Systems a mnohých ďalších značiek pôsobiacich v segmente IT. V neposlednom rade spoločnosť vytvorila niekoľko vlastných aplikácií, ktoré úspešne implementuje u svojich zákazníkov.

Cetrifikáty:

 • Systém manažérstva kvality – certifikátpolitika kvality
 • Licencia na prevádzkovanie technickej služby - licencia
 • Interný audítor systému manažérstva informačnej bezpečnosti - certifikát
 • Interný audítor bezpečnosti informácií - certifikát
 • Profesionálny partner pre návrhy, inštalácie, opravy a revízie systému STK TTS
 • ESET Gold Partner - certifikát
 •  

Ocenenia:

 • Cena ITAPA 2011 - ocenenie
 • ESET ocenenie za najinovatívnejšiu spoluprácu - ocenenie
 •  

Špecializácie:

 • TREND MICRO Sales Specialist
 • CISCO – Selling CISCO SMB Security Solutions
 • HP SMB Solution
 • VMware Sales Professional Program
 • IBM – Tivoli Storage Solution Sales Professional