Profil

Spoločnosť SOMI Systems, a.s. vznikla v r. 2000 transformáciou spoločnosti SOMI Systems, s.r.o. pôsobiacej na slovenskom trhu od roku 1993. Spoločnosť naviazala na úspechy dosiahnuté v oblasti správy a budovania internetových uzlov. K jej najväčším referenciám v tom čase patrila služba www.pobox.sk a vybudovanie najväčšieho internetového uzla na Slovensku, ktorým bol uzol Slovenských Telekomunikácií.

Skúsenosti, ktoré získala spoločnosť z prevádzky internetovej služby, z budovania internetových uzlov a z tvorby aplikácií pre manažment a prevádzku špecifických internetových služieb jej predurčili jasné smerovanie. Smerovanie do bezpečnosti, správy a tvorby internetových uzlov na všetkých úrovniach. Postupne spoločnosť získala významné postavenie na slovenskom trhu informačných technológií ako systémový integrátor. Jej vysoko špecializovaní odborníci navrhujú a realizujú projekty, ktorých jadrom je internetový uzol, a nadstavbou na jednej strane podniková sieť so všetkou výpočtovou technikou a aplikáciami a na druhej strane internetové služby.

V aplikačnej rovine spoločnosť zúročila svoje skúsenosti a špecifické riešenia do štandardizovaného produktu KERBER – modulárneho systému na správu a prevádzku internet uzla. Jednou z výhod riešenia je jeho vysoká flexibilita smerom k požiadavkám a špecifikám zákazníka. Vo svojich projektoch sa spoločnosť opiera aj o riešenia renomovaných firiem ako sú ESET, Microsoft, Oracle, RedHat a iné.
V technologickej rovine spoločnosť používa overené a spoľahlivé technológie takých firiem ako sú Hewlett Packard, IBM, SUN Microsystems, Cisco Systems a mnohé ďalšie.

U odbornej verejnosti má spoločnosť SOMI Systems prívlastok technologickej firmy, na ktorú sa môže zákazník obrátiť s akoukoľvek požiadavkou z oblasti informačných systémov. Štatút systémového integrátora dáva najlepšie predpoklady pre zvládnutie problematiky internetu, počítačov a aplikácií, dátovej komunikácie a všeobecne informačných systémov. Moderné spoločnosti, ku ktorým SOMI Systems patrí, vychádzajú zo súčasných a odhadovaných budúcich potrieb klientov s maximálnym využitím technológií, do ktorých klient investoval v minulosti.

Krédom spoločnosti SOMI Systems je, čo najlepšie prenášať potreby zákazníkov do konkrétnych riešení s maximálnym využitím svojich bohatých skúseností.