Kerber VoIP Server

KERBER VoIP Server je server, ktorý umožňuje klientom uskutočňovať hlasovú komunikáciu pomocou protokolu SIP (Session Initiation Protocol) zabezpečeným protokolom SRTP, a ktorý využíva mechanizmus výmeny kľúčov SDES.  Server nie je určený na integráciu ako PBX, ale výhradne na zabezpečenú hlasovú komunikáciu v rámci jedného servera.

VoIP telefonovanie (Voice over Internet Protocol)  predstavuje alternatívnu hlasovú službu na prenos hovoreného slova prostredníctvom protokolu IP. V praxi môže byt použité VoIP kdekoľvek v prenosovej ceste hlasovej komunikácie.  Na zabezpečenie hlasového prenosu sa používa SIP protokol, ktorý je rozšírený signalizačný protokol určený na vytváranie a ukončovanie multimediálnych spojení, ako napríklad telefónny hovor, cez Internet.

SIP protokol, ako každý iný aplikačný IP protokol, je zraniteľný. Faktory, ktoré robia SIP menej bezpečný, vyplývajú z dôvodov, že SIP ako štandard je stále relatívne nový. Jeho základná špecifikácia je pomerne jednoduchá, má však mnoho rozšírení ktoré ho robia omnoho  komplexnejším a bezpečnejším.

Súkromie, ochrana osobných údajov a dôvernosť sú základné aspekty bezpečného komunikačného prostredia. Základným prvkom na ich zabezpečenie je využívanie šifrovania komunikácie. Šifrovanie je zabezpečené nadstavbou nad protokolom SIP pomocou protokolu SRTP, ktorý poskytuje techniky využiteľné na šifrovanie, integritu a autenticitu správ, ako aj zabezpečenie. Toto zabezpečenie je súčasťou Kerber VoIP servera.

KERBER VoIP Server zabezpečí maximálne súkromie vašich telefónnych hovorov.

Pre najlepšie využívanie nášho servera koncovými používateľmi odporúčame softvérový telefón Groundwire od spoločnosti Acrobits.