Kerber Secure Server

Na koľko si ceníte svoje podnikanie a jedinečné know-how spoločnosti? Aký priemerný obrat má vaša spoločnosť? Na koľko sú pre vás dôležité vaše peniaze, súkromie a identita? Čo by sa stalo, keby ste o tieto cennosti zrazu prišli? Ste na to pripravení?

Toto je len niekoľko z otázok, ktoré by ste si mali položiť, pretože väčšina bezpečnostných incidentov a rizík vychádza z nepripravenosti!

Práve tieto riziká je možné v značnej miere eliminovať použitím silného softvérového nástroja, vyvinutého na realizovanie bezpečnostnej politiky v organizáciách. Dosiahnuť želaný stav vám pomôžu moduly, ktoré sú súčasťou systému Kerber Secure Server.

Charakteristika modulov Kerber Secure Servera:

HTTP filtrovanie - predstavuje transparentný a konfigurovateľný proxy server, optimalizovaný pre potreby SMB segmentu a verejnej správy. Zabezpečuje ochranu pred malware, redukuje počet únikov dôverných informácií, zabraňuje prístupom k nechcenému obsahu, a tak isto zabraňuje nechcenému používaniu Internetu. Všetky údaje sú ukladané do logov, čo poskytuje okamžitý prehľad o tom, kde a kedy sa konkrétny používateľ pohyboval na Internete, ako aj o množstve stiahnutých dát.

K dispozícii je modul na prideľovanie povoleného objemu dát jednotlivým používateľom v čase. Po prekročení objemu má používateľ prístup už len na explicitne povolené stránky.

 

VPN (privátne siete) - vlastnosti VPN tunela sa dajú napríklad využiť pre takzvaných road warriorov, čiže obchodných cestujúcich, ktorí potrebujú bezpečný prístup k firemnej infraštruktúre z ktoréhokoľvek miesta na svete. Samozrejmosťou je šifrovaný prenos využívajúci najmodernejšie technológie šifrovania.

 

Stavový firewall - administrátor dokáže na jeho základe riadiť sieťovú komunikáciu alebo prístup do Internetu. Povoľuje prístupy k svojim sieťovým službám alebo aktivuje ich ochranu. Firewall slúži ako kontrolný bod, ktorý určuje pravidlá komunikácie medzi sieťami. Systém kompletne spĺňa najprísnejšie nároky na bezpečnosť pri zachovaní flexibility a výkonu siete.

 

Ďalšie sieťové služby:

DNS Maškaráda - maškarádovanie DNS záznamov na vlastné IP adresy.

DHCP (Dynamic Host Control Protocol) - jednou z možností, ako zabrániť kolíziám IP adries v sieti spolu s uľahčením konfigurácie klientských zariadení, je použiť DHCP Protokol.

NTP (Network Time Protocol) server - synchronizácia času klientských zariadení (mobilné telefóny, tablety, počítače) pomocou NTP servera bežiaceho na Kerberi.

 

VIAC INFORMÁCIÍ