Kerber Antispam & Mail Server


Denne naše emailové schránky, fóra a komentáre zaplavujú desiatky a stovky nevyžiadaných správ, pre ktoré sa zažil názov Spam. Spam je vlastne nevyžiadaná a masovo šírená pošta (reklama), ktorá užívateľom Internetu zaberá drahocenný čas a plytvá tak ich finančnými prostriedkami. Popri zvyšovaní nákladov sú ďalšími negatívami Spamu podvody a možnosť nákazy rôznorodým malware, rušivý vplyv, vytlačenie obyčajného a korektného e-mailu a v neposlednom rade aj etika, nakoľko je Spam založený na kradnutí informácií, podvádzaní, lži a presúvaní podvodných platieb na adresátov.

Sami si položte otázku, koľko Spamu vám prichádza denne do vašej schránky a nezabúdajte, že najviac útokov sa realizuje pomocou Spamu.

Kerber Antispam prináša kvalitný antispam pre použitie s existujúcim mailovým systémom na báze SMTP protokolu obsahujúci pokročilé technológie a reagujúci aj na nové techniky a formy ohrozenia.

Dôležitou súčasťou Antispamu je Greylisting, ktorý predstavuje veľmi účinnú metódu v boji so spam botmi. Jeho hlavnou funkciou je “dočasné odmietnutie” e-mailu od neznámeho odosielateľa.

 

Kerber Antispam v sebe zahŕňa aj antivírový softvér vyvíjaný komunitou antivírových odborníkov pod názvom ClamAV. Jednou z jeho hlavných úloh je integrácia s poštovými servermi a antivírová kontrola príloh e-mailových správ. Obsahuje viacero súčastí blokov, ktoré okrem antivírovej ochrany slúžia aj na automatickú aktualizáciu antivírových databáz, či ochranu proti phishingu.

 

Kerber Mail Server predstavuje vhodnú kombináciu voľne dostupných opensource programov so skúsenosťami a schopnosťami tvorcov systému. Jeho základnou úlohou je vykonávanie špecifických úloh, spojených s prijímaním a odosielaním mailových správ, ako napr. príjem a odosielanie elektronickej pošty cez ESMTP protokol, analýza hlavičky a tela správy, kontrola odosielateľa, príjemcu, veľkosti správy či povolených príloh. Je integrovateľný pomocou protokolov SMTP/ESMTP, POP3/POP3S a IMAP4/SIMAP.

Systém obsahuje aj Web rozhranie pre prístup k elektronickej pošte použiteľné napríklad v prípade, že používateľ potrebuje mať prístup k elektronickej pošte, napr. počas služobnej cesty, či dovolenky.

 

Server kalendárov a kontaktov umožňuje vytváranie stretnutí, pripomienok, poznámok, prípadne kontaktov. Je založený na CalDAV a CardDAV protokole a je prístupný taktiež prostredníctvom ActiveSync protokolu, tzn. že je možné ho používať na väčšine mobilných zariadení. Tieto funkcie sú plne integrované aj do webmailu.

Základné vlastnosti  Kerber Antispam & Mail Servera:

• predstavuje systém optimalizovaný pre vysoký výkon a komfort používateľov, ktorý v prípade detekcie nevyžiadanej pošty bez odkladu ruší nežiadúce spojenie, čím šetrí kapacitu pripojenia a výkon systému,

• dokáže rásť a robustnieť úmerne s nárastom počtu a veľkosti e-mailových schránok a objemu mailovej komunikácie,

• používa širokú škálu protokolov, čím umožňuje ľahšiu komunikáciu a prepojenie s existujúcimi službami,

• využíva kombináciu viacerých detekčných techník, ktoré môžu byť nastavované administrátorom podľa požiadaviek používateľov kde administrátor môže rozhodnúť aký striktný bude filtrovací mechanizmus, koľko správ bude odmietnutých a aký priestor na rozhodnutie ponechá na koncových príjemcov,

• je založený na otvorených riešeniach a špecifikáciách, nie je závislý na jednom výrobcovi, môže byť rozširovaný a prispôsobovaný podľa okamžitých potrieb zákazníka, čím je dosiahnutá jeho maximálna účinnosť a môže byť nasadený do ľubovoľnej lokálnej infraštruktúry.

VIAC INFORMÁCIÍ