IceWarp Messaging Server

IceWarp Messaging Server umožňuje používateľom efektívne komunikovať vďaka robustnej GroupWare databázy, zdieľaným kontaktom, kalendárom a dokumentom. Okrem kompatibility s Microsoft Outlook a štandardom pre mobilnú synchronizáciu Microsoft Exchange ActiveSync, je tiež dostupný cez pokročilé webové rozhranie umožňujúce prácu s poštou, kalendármi, kontaktmi, úlohami a dokumentmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Webový klient centralizuje všetky údaje na jednom mieste a umožňuje k ním prístup z akéhokoľvek prehliadača alebo zariadenia. Všetky časti aplikácie sú dostupné cez jedno rozhranie, vďaka čomu sa nemusia používatelia medzi nimi prepínať. Webový klient má množstvo funkcií správu osobných údajov a používatelia ich môžu zdielať nie len medzi sebou ale aj vo vytvorených skupinách. IceWarp umožňuje komunikáciu nielen medzi internými, ale aj  externými používateľmi. Môžu si tak jednoducho zistiť dostupnosť jednotlivých účastníkov v danom čase, ale aj rezervovať spoločné zdroje alebo prostriedky.

Technológia Microsoft Exchange ActiveSync umožňuje synchronizáciu pošty, kalendárov, úloh a poznámok pre väčšinu mobilných zariadení. Podpora tejto technológie zabezpečuje bezproblémovú synchronizáciu údajov uložených na serveri. Mobilní používatelia tak majú okamžitý prístup k svojím zdieľaným dátam.

Administrácia serveru prostredníctvom vzdialenej konzoly, umožňuje jednoduchú centrálnu správu všetkých funkcií. Správcovia tiež môžu jednoducho riadiť všetky pripojené zariadenia k serveru. Nastaviť politiky synchronizácie, povoliť alebo odobrať používanie niektorých funkcií na mobilnom zariadení, alebo úplne zakázať pripojenie zariadenia k serveru. Webové rozhranie pre správu je dostupné z ľubovoľného prehliadača vo vašom počítači, tablete alebo smartfone. Rozhranie sa  automaticky prispôsobuje zvolenému zariadeniu a umožňuje vytvárať a konfigurovať používateľské účty, skupiny a zoznamy adresárov.

IceWarp  plne podporuje operačné systémy Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Debian a Ubuntu a pracuje s databázovými platformami MySQL, MS SQL a Oracle.

IceWarp je plne integrovaný s našim produktom Kerber.