Monitoring a vzdialená správa

Jedným z významných cieľov spoločnosti SOMI Systems a.s. je zabezpečovať kvalitnú a promptnú technickú podporu našich riešení a produktov. Tá sa týka predovšetkým odstraňovania technických problémov, ktoré sa vyskytujú pri prevádzkovaní výpočtovej techniky, počítačových sietí, serverov a komunikačných zariadení.

Najefektívnejším zabezpečením tejto podpory je nepretržitý a aktívny monitoring serverov a služieb na nich bežiacich. Vzdialený monitoring dokáže informovať o vzniknutých problémoch administrátora príslušnej služby alebo servera buď mailom, alebo SMS správou. Tým je možné hneď na počiatku vzniku problému prijať príslušné opatrenia a zabrániť tak vzniku vážnejších škôd alebo negatívneho dopadu na vašich zákazníkov/partnerov.

Monitoring poskytujeme pre zákazníkov v rámci nášho monitorovacieho centra, alebo v prípade záujmu dokážeme realizovať aj dedikované monitorovacie centrum “na mieru”.

Monitoring zahŕňa:

• monitorovanie dostupnosti sieťových služieb ako sú SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, …,
• monitorovanie systémových zdrojov ako: záťaž procesora, využitie disku a pamäti, bežiacich procesov, log súborov,
• sledovanie odozvy na sieťovej úrovni (latencia, chybovosť),
• sledovanie chybovosti linky a prenosových trás,
• možnosť sledovania neštandardných služieb a protokolov (možnosť dopísania monitorovacieho kódu podľa špecifikácie protokolu),
• monitorovanie vonkajšieho prostredia, ako je napríklad teplota,
• monitorovanie HW zariadení (ventilátory, zdroje, tepelné čidlá),
• upozornenie na stav systému cez mail alebo SMS, s tým, že notifikácie sú definované podľa typu udalosti a kontaktných skupín,
• jednoduchý a intuitívny web interface s možnosťou definovania prístupu a reštrikcií pre jednotlivých používateľov,
• grafické výstupy zahŕňajúce aj základnú sieťovú topológiu,
• správy o vzniknutých problémoch,
• zálohu a archiváciu štatistík s možnosťou spätného vyhodnotenia,
• grafickú prezentáciu dostupnosti systému a služieb,
• dopĺňanie a monitorovanie RBL listov (realtime black list) pre potreby doručovania pošty.

 

 

 

 

Všetky údaje sú zobrazené v prehľadných tabuľkách alebo grafoch. Sú prístupné cez webovský prehliadač z ktoréhokoľvek miesta pripojeného do internetu na základe prístupovej politiky a práv používateľa. Každý používateľ môže mať prístup k iným službám a údajom v závislosti na pracovnom zaradení a rozhodnutí správcu.