BusOnLine

BusOnLine

Riešenie BusOnLine je určené na zabezpečenie mobilnej komunikácie dopravných prostriedkov prostredníctvom siete internet.

Riešenie zabezpečuje:

Poskytovanie bezdrôtového zabezpečeného prístupu na internet pre cestujúcich

Toto pripojenie je zabezpečované 3G WiFi Routerom pripojeným cez VPN sieť na centrálny server, ktorý zabezpečuje komplexný manažment prístupu na internet zahŕňajúci HTTP filtrovanie, manažment a logovanie pripojení.

Monitorovanie dopravného prostriedku prostredníctvom kamerového a zvukového záznamu

Monitorovanie je zabezpečované prostredníctvom výkonných 3G WiFi kamier s možnosťou nahrávania na interný disk alebo on-line. On-line pripojenie kamier je manažované centrálnym serverom, ktorý umožňuje komplexnú administráciu systému.

Toto riešenie je vyvíjané v úzkej spolupráci s našimi partnermi a klientmi v nadväznosti na ich potreby a požiadavky. Dôraz pri vývoji systému bol kladený na viacero aspektov:

• rôzne možnosti konektivity (3G, WiFi, LAN),

• prístupnosť kdekoľvek v teréne,

• bezpečný prenos informácií,

• možnosť profesionálnej administrácie, široká škálovateľnosť zariadení,

• vysoká odolnosť a životnosť riešenia,

• nízka finančná a operatívna náročnosť pri zavedení a prevádzkovaní riešenia.

 

Spoločnosť SOMI Systems a.s., zabezpečuje kompletnú dodávku HW zariadení, softvérovú a administračnú integráciu riešenia ako aj komplexnú aplikáciu v klientskom prostredí.

Riešenie zabezpečuje vzájomnú komunikáciu koncových zariadení so serverom prostredníctvom 3G pripojenia, metalickým alebo WiFi prístupom na sieť a je administrované prostredníctvom web rozhrania. Umožňuje vytvorenie niekoľkých administračných/užívateľských úrovní. Administrácia systému spočíva v manažmente prístupu na internet, správe audio a video záznamov, konfigurácii koncových zariadení či generovaní logov.

Pri implementácii riešenia BusOnLine u zákazníka naša spoločnosť zabezpečuje plnú konfiguráciu systému, všetkých koncových zariadení aj servera presne podľa požiadaviek klienta, vytvorenie a nastavenie administračného a užívateľského prostredia podľa požiadaviek klienta a oživenie systému s jeho následnou 8/5 vzdialenou správou.

BusOnLine.pdf