Bezpečná škola

Súčasná doba Internetu, počítačov a iných informačných technológií priniesla okrem svojich nesporných výhod aj množstvo hrozieb, ktoré číhajú na vás, vašich žiakov a vaše dáta na každom kroku virtuálneho internetového sveta. Preto je nutné a potrebné urobiť opatrenia, ktoré minimalizujú pôsobenie týchto hrozieb.

Audit súčasnej IT infraštruktúry

Je prvou vecou ktorú treba vykonať aby sa zistil momentálny stav zabezpečenia ochrany citlivých údajov. Keďže väčšinu citlivých údajov na školách tvoria osobné údaje žiakov, je dobre tento audit vykonať formou bezpečnostného projektu podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnostný projekt vypracovaný podľa tohto zákona je vhodným štartovacím bodom na budovanie informačnej bezpečnosti a bezpečnostného povedomia nielen u žiakov, ale aj u učiteľov.

Zabezpečená sieťová infraštruktúra

V mnohých školách sú počítače zapojené do jednej počítačovej siete. Takto sa navzájom „vidia“ počítače v učebniach s počítačmi na ktorých sa nachádzajú osobné a ekonomické údaje. Vzniká tu hrozba nielen neoprávneného vniknutia do týchto počítačov, ale aj možnosť zavírenia týchto počítačov vírusmi, ktoré môžu žiaci stiahnuť v učebniach z Internetu na nevhodných stránkach. Minimálne z tohto dôvodu je potrebné oddeliť od seba jednotlivé siete:

•  Učiteľská sieť – pripájajú sa zariadenia, na ktorých sa spracovávajú osobné a dôležité údaje (mzdy a personalistika, ekonomické údaje a osobné údaje žiakov a učiteľov).

•  Žiacka (výučbová) sieť – pripájajú sa zariadenia, ktoré sú v majetku školy (nie mobilné telefóny žiakov a pod.), slúžia na účely výučby, jej podpory alebo trávenia voľného času žiakov. Počítače na tejto sieti nemajú prístup do učiteľskej siete.

•  Návštevná sieť (voliteľná) – Wi-Fi sieť určená na pripájanie návštev, žiackych mobilných telefónov, tabletov, notebookov a pod. Táto sieť nemá žiadne prístupové práva do ostatných sietí.

Ochrana osobných a citlivých dát

Prvým krokom k ochrane a zabezpečeniu citlivých údajov je oddelenie siete. Druhým krokom je zvýšenie povedomia o IT bezpečnosti u učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Najlepšou formou je zavedenie vnútorných pravidiel pre prácu s počítačom a prístupu na Internet. Deje sa to prostredníctvom bezpečnostnej smernice, ktorá je súčasťou bezpečnostného projektu. Ďalším dôležitým článkom zabezpečenia dát je pravidelná záloha týchto údajov. Tú zabezpečujeme našim produktom KERBER Backup Server, ktorý predstavuje komplexné riešenie pre zálohovanie.

Ochrana žiakov pred nevhodným obsahom z Internetu

Súčasný Internet okrem podpory vyučovania alebo zábavy prináša aj obsah, ktorý nie je vhodný pre žiakov základných škôl. Je preto nutné urobiť opatrenia aby žiaci nemali prístup k takýmto webovým stránkam. Na kontrolu prístupu do internetu slúži systém KERBER – komplexné riešenie bezpečnosti,  ktorý obsahuje aj transparentný a konfigurovateľný proxy server. Proxy server má HTTP filter na filtrovanie prístupov na jednotlivé webové stránky. Obsahuje predkonfigurované a obsahovo bohaté cieľové blacklisty rôzneho zamerania (napr. porn, chat, violence a pod.). Súčasťou HTTP filtra je tiež redirector, vďaka ktorému môže administrátor určovať používateľom podmienky pre surfovanie na webe, či už na základe času, cieľovej domény alebo zdrojovej IP adresy.  Systém KERBER má v sebe integrovaný aj mailový server, ktorý umožní presunúť mailové účty učiteľov a zamestnancov školy z freemailových služieb a mať tak mailovú komunikáciu pod kontrolou. Súčasťou mailového servera je aj Antispam systém na kontrolu nevyžiadanej pošty obsahujúci pokročilé technológie a reagujúci aj na nové techniky a formy ohrozenia.

Výber z referencií

•   ZŠ Banská Štiavnica
•   ZŠ Huncovce
•   ZŠ Lednické Rovne
•   ZŠ Ľubica
•   ZŠ Toporec
•   ZŠ Turzovka
•   ZŠ Gašpara Haina, Levoča
•   ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad


•   Centrum voľného času, Poprad
•   Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
•   Obchodná akadémia, Lučenec
•   Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec
•   SOŠ IT, Banská Bystrica
•   Stredná zdravotnícka škola, Zvolen
•   Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
•   SSOŠ technické, Žiar nad Hronom

Bezpečná škola – základné školy.pdf

Bezpečná škola – stredné školy.pdf

Prípadová štúdia riešenia – ZŠ Lednické Rovne.pdf