Informačná bezpečnosť a GDPR

Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom komplexné riešenia, ktoré zahŕňajú aj s tým súvisiace služby. Naši odborníci majú dlhodobé skúsenosti nielen s inštaláciou operačného prostredia, ale hlavne s implementáciou aplikácií a služieb v ňom. O týchto skúsenostiach hovorí množstvo certifikátov, ktorých sú držiteľmi. V oblasti ochrany osobných údajov (podľa platnej legislatívy) naša spoločnosť pôsobí už viac ako 10 rokov, so stovkami spokojných zákazníkov a s niekoľkými desaťtisícami vyškolených oprávnených osôb. Snažíme sa svojím zákazníkom poskytnúť čo najväčšie portfólio týchto služieb. Začínajúc technickou podporou, komplexnými auditami bezpečnosti, ochranou osobných údajov a končiac školeniami.