Služby a špecifické riešenia

Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom komplexné riešenia, ktoré zahŕňajú aj s tým súvisiace služby. Naši odborníci majú dlhodobé skúsenosti nielen s inštaláciou operačného prostredia, ale hlavne s implementáciou aplikácií a služieb v ňom. O týchto skúsenostiach hovorí množstvo certifikátov, ktorých sú držiteľmi. Snažíme sa svojím zákazníkom poskytnúť čo najväčšie portfólio týchto služieb. Začínajúc technickou podporou, auditmi bezpečnosti a končiac školeniami.