Zabezpečovacie systémy

Ochrana objektu zabezpečovacím systémom alebo poplachovým systémom pre hlásenie narušenia stráženého objektu, tvorí základ základ pri zabezpečovaní priestorov v organizáciách. Jedná sa o elektronické systémy strážiace objekty – byt, dom, firmu alebo vonkajší priestor pred neoprávneným vniknutím narušiteľa, často označované ako EZS alebo PSN.  Informácia o narušení objektu môže byť akustickooptická – siréna umiestnená priamo na objekte, tichá správa odoslaná na pult centralizovanej ochrany objektov PCO alebo hlasová správa prípadne SMS odoslaná na mobilný telefón s možnosťou diaľkového ovládania zabezpečovacieho systému.

Naša spoločnosť vám v spolupráci s výhradným dodávateľom TSS Group a.s., ponúka komplexné zabezpečovacie systémy od renomovanej spoločnosti PARADOX.

Ponúkame vám dva základné balíčky zabezpečenia najcitlivejších objektov:

Základný balíček poplachového systému PARADOX pre IT správcu

Popis : Určený pre ochranu a kontrolu dátových rozvodní  voči krádeži zariadení, poškodení zariadení, detekcie požiaru či neidentifikovanému vstupu do miestností kde sa spracovávajú citlivé údaje.

Poplachový systém PARADOX je vyvinutý Kanadskou firmou PARADOX SECURITY SYSTEMS, ktorá ja lídrom vo vývoji a výrobe poplachových ústrední a príslušenstva určených pre ochranu objektov pred narušiteľmi.

Priložená schéma zobrazuje simulovanú situáciu rozloženia miestnosti serverov a kancelárie IT správcu.

Popis zariadení Paradox na schéme :

•  Ústredňa Spectra
•  GSM komunikátor (oznamuje na mobilné telefóny užívateľov, narušenie monitorovaného priestoru, požiaru atď.)
•  Klávesnica (slúži na zadávanie bezpečnostného kódu)
•  Pohybový snímač
•  Pohybový snímač
•  Detektor rozbitia skla
•  Dymový detektor
•  Siréna

 

Základný balíček poplachového systému PARADOX pre Archív

Popis : Určený pre ochranu a kontrolu archívov voči krádeži, poškodeniu, detekcii požiaru či neidentifikovanému vstupu do miestností kde sa skladujú citlivé údaje.

Priložená schéma zobrazuje simulovanú situáciu rozloženia miestnosti archívu

Popis zariadení Paradox na schéme :

•  Ústredňa Spectra
•  GSM komunikátor (oznamuje na mobilné telefóny užívateľov, narušenie monitorovaného priestoru, požiaru atď.)
•  Klávesnica (slúži na zadávanie bezpečnostného kódu)
•  Pohybový snímač
•  Pohybový snímač
•  Detektor rozbitia skla
•  Detektor rozbitia skla
•  Dymový detektor
•  Siréna