WiFi infraštruktúra

V dnešnej dobe čoraz viac dominujú prenosné zariadenia ako sú tablety a smartfóny. Mnoho organizácií preto povoľuje zamestnancom pripojiť si ich prostredníctvom WiFi do lokálnej infraštruktúry alebo do Internetu. Používanie takýchto zariadení vo firemných sieťach má ale dve stránky. Na jednej strane prináša možnosť nasadenia nových technológií bez nutnosti navýšenia financií/s nulovými alebo minimálnymi nákladmi, no na strane druhej predstavuje určité nebezpečenstvo vo forme pripojenia nepoznaných a neznámych zariadení v lokálnej sieti. Tým vzniká potreba, aby toto pripojenie bolo čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie, pričom by malo poskytovať hlavne prehlaď o pripojených zariadeniach vo vašej sieti s možnosťou ich správy. Ďalším nebezpečenstvom je možný únik citlivých údajov alebo priamy prístup k nim neoprávnenými osobami. Je teda potrebné, aby WiFi sieť bola oddelená od vašej administratívnej produkčnej lokálnej siete, a to z dôvodu zamedzenia prístupu niektorých zariadení do nej (napr. návštevám, neautorizovaným zamestnancom a pod.).

Naše riešenie ponúka prebudovanie vašej sieťovej a WiFi infraštruktúry tak, aby boli prenášané dáta čo najlepšie zabezpečené a prístup do lokálnej siete pod kontrolou. Jeho základom je WiFi infraštruktúra a prístupové body UniFi od firmy Ubiquiti Networks. Tie, na rozdiel od tradičných WiFi prístupových bodov, používajú softvérový kontroler, ktorý môže naraz spravovať neobmedzený počet prístupových bodov. Je dostupný cez intuitívne WEB rozhranie. V prostredí je možné prideľovať napríklad rozličné prístupové práva a rýchlosti, nasimulovať rozmiestnenie jednotlivých zariadení po budove a mať tak o nich vizuálny prehľad. Jednoduchým kliknutím na zariadenie získate prehľad o jeho konfigurácii a momentálne pripojených používateľoch. Kontroler má v sebe aj podporu vydávania voucherov, ktoré umožňujú prideliť jednorazový prístup do WiFi siete, napr. pre návštevy, s jeho časovým a priestorovým obmedzením. Taktiež poskytuje detailné štatistiky, analýzy a reporty, ktoré sú pomôckou pri správe a riešení prípadných problémov. Kontroler podporuje operačné systémy Windows, Linux a MacOS.

Unifi prístupové body sú k dispozícii v rozličných hardvérových konfiguráciách, od základnej 802.11n, až po najnovšie 802.11ac.
UniFi zariadenia ponúkajú v podstate neobmedzenú škálovateľnosť. Umožňujú zostaviť bezdrôtovú sieť (malú alebo veľkú) presne tak, ako budete potrebovať, pričom v budúcnosti ju môžete bez problémov rozširovať. Začnite s jedným a rozširujte aj na tisíce, ak to bude potrebné.

Bezpečná WiFi infraštruktúra

Prípadová štúdia (Hotel Sitno)