Podpora

Dnešná doba je dobou, kedy sa všetci naháňame a dni sa nám zdajú byť prikrátke. Nie je čas na riešenie problémov, ktoré nevieme riešiť dostatočne efektívne. Nie je ani čas na prestoje, ktoré môžu vzniknúť nefunkčnosťou pracovných nástrojov. Preto je oveľa účinnejšie a lacnejšie, keď odborné problémy riešia na to vyškolení ľudia. Spoločnosť SOMI Systems a.s. si tieto skutočnosti plne uvedomuje a preto  je kladený  dôraz na odbornosť zamestnancov a ich rozumnú vyťaženosť.

Technická a systémová podpora

Informačné technológie je najrýchlejšie a najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie svetového hospodárstva. Vývoj je taký rýchly, že ľudia, ktorí v tomto odvetví profesionálne pracujú, sú vlastne večnými študentmi. My ponúkame zákazníkom vedomosti a skúsenosti našich ľudí, aby na ich základe dokázali efektívnejšie a kvalitnejšie zúžitkovať svoje investície vložené do IT.

Podpora zahŕňa:

 • vzdialenú správu a dohľad nad systémovými prostriedkami zákazníka,
 • konzultácie a poradenstvo,
 • profilaktiku,
 • pravidelnú kontrolu techniky,
 • testovanie a údržbu techniky,
 • predchádzanie vzniku servisných prípadov včasnou výmenou opotrebovaných dielov,
 • upgrade softvéru a hardvéru.

 • Servis

  Profesionálny servis je našou devízou a keď aj nedokážeme každý prípad riešiť okamžite, vieme zhodnotiť vážnosť situácie a náležite ju riešiť. Poskytujeme servis nielen  na nami dodané zariadenia, ale aj na tie, ktoré sú dodané inými dodávateľmi. Máme vyškolených servisných technikov a v našich referenciách nechýbajú servisné kontrakty podpísané so spoločnosťami, u ktorých sa výpadok informačného systému rovná kalamite.

  Servis zahŕňa:

 • reakčnú dobu na podnet od zákazníka alebo diagnostických nástrojov do 5 min.
 • odozvu systémového inžiniera, odborného technika, do 20 min.
 • nábeh na miesto servisného zásahu podľa vzdialenosti od 40 min. do max. 4 hodín v rámci celého Slovenska,
 • vyriešenie servisného prípadu do 6 hodín od začiatku odstraňovania problému po konečné doriešenie servisného prípadu do štyroch týždňov od začiatku odstraňovania.

 • HotLine
  Prvým krokom servisu a podpory je možnosť nepretržitého kontaktu so servisujúcou organizáciou. Náš HotLine zabezpečujú odborní technici, čo značne skracuje dobu reakcie. Vo väčšine prípadov je problém zákazníka vyriešený bezprostredne po ukončení HotLine hovoru alebo počas neho.

  HotLine zahŕňa:

 • 24 hodín denne, 7 dní v týždni dostupné mobilné telefónne číslo, ktoré obhospodarujú naši technici formou držania pohotovosti,
 • poradenstvo a systémovú podporu pre našich zákazníkov,
 • servisnú činnosť po telefóne,
 • linku nahlásení servisných prípadov.