Adresa

SOMI Systems a.s.
Lazovná 69, 4. poschodie
974 01 Banská Bystrica

Kontaktné telefónne číslo:

Tel.: +421/48/4146 759

E-mail:

info@somi.sk

servis@somi.sk

obchod@somi.sk

IČO: 36 041 432
IČ DPH: SK 2020093823