Zverejňovanie blahoprianí jubilantom

Mnoho miest a obcí si spomenie na svojich jubilantov a zverejní im na svojej webovej stránke alebo v miestnych novinách blahoprianie. Mnohí si povedia o aký pekný počin ide. Len zverejnenie môže mať aj svoju odvrátenú stránku, a nie každému sa môže páčiť publikovanie jeho mena  s vekom.

Čo na to zákon na ochranu osobných údajov? Podľa jeho ustanovení má zverejňovanie jubilantských blahoprianí dve roviny. Prvou je získanie samotných osobných údajov jubilantov. Mnohé mestá a obce k tomu použijú osobné údaje, ktoré majú v registri obyvateľov. A tu narážajú na ustanovenia zákona. Ten hovorí o tom, že pokiaľ získavate osobné údaje na nejaký účel, tak ich nemôžete použiť za iným účelom. Osobné údaje v registri obyvateľov určite neboli získavané za účelom želania dobrého zdravia jubilantom. Preto je potrebné vytvoriť samostatný informačný systém, v ktorom budú získavané a spracovávané osobné údaje len za týmto účelom, a poskytne vám ich priamo jubilant.

Druhou rovinou je samotné zverejnenie blahopriania. Vzhľadom na to, že neexistuje žiadny právny základ na takéto zverejňovanie, je potrebné mať súhlas samotného jubilanta. Nestačí ak o to požiada niektorý z príbuzných. Bez jeho súhlasu by ste nemali jeho osobné údaje zverejniť. Je to len na ňom či to oznámi aj svojím spoluobčanom.