Ochrana osobných údajov v praxi

Pre skvalitnenie našich služieb a pre čo najlepšie priblíženie sa k potrebám a požiadavkám našich zákazníkov sme vytvorili fórum na tému ochrany osobných údajov. Jedná sa o uzavretú diskusnú skupinu prístupnú výlučne pre našich zákazníkov, ktorí od nás majú zakúpený bezpečnostný projekt, alebo implementovanú bezpečnostnú politiku. Prístup do fóra majú len administrátorom potvrdení používatelia.

Diskusné témy sú členené podľa jednotlivých oblastí:

Ochrana osobných údajov – zákon. Téma ktorá sa venuje zákonu 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a jeho výkladu.

Ochrana osobných údajov pre firmy – venuje sa problematike ochrany osobných údajov vo firmách a výrobných spoločnostiach.

Ochrana osobných údajov pre bytové družstvá – problematika ochrany osobných údajov pre správcov bytových a nebytových priestorov. Taktiež sa venuje problematike ochrany osobných údajov vlastníkov a nájomníkov bytov.

Ochrana osobných údajov pre mestá a obce – venuje sa ochrane osobných údajov v samospráve. Rieši podania od občanov, ich sťažnosti alebo únik osobných údajov.

Ochrana osobných údajov pre školy – táto téma sa venuje ochrane osobných údajov na školách. Pokrýva oblasť od materských škôl až po stredné školy.

Kamerové systémy – samostatná téma venujúca sa len kamerovým systémom a monitorovaniu občanov alebo zamestnancov ich prostredníctvom.

Kontroly z úradu na ochranu osobných údajov – podpora pri kontrolách z Úradu na ochranu osobných údajov. Výsledky a postrehy z kontrol.

Otázky na Úrad na ochranu osobných údajov – tu môžete klásť otázky úradu a my sa za vás opýtame.

Fórum vzniklo aj z toho dôvodu, že dosť často vznikajú rovnaké otázky na rovnakú tému. Aby ste nemuseli prácne hľadať odpoveď na Internete, môžete ju nájsť priamo na našom fóre. A pokiaľ ešte nie je, tak v čo najkrajšom čase odpovieme. O svoje skúsenosti sa môžu s vami podeliť aj ostatní účastníci fóra. Vo fóre okrem prezerania môže každý registrovaný používateľ aj prispievať.

Preto neváhajte, registrujte sa a využívajte:   http://osobneudaje.somi.sk