Nová verzia Kerber Backup servera

V mesiaci október uzrela svetlo sveta nová, už tretia verzia, nášho zálohovacieho servera Kerber Backup server. Predstavila sa v úplne novom šate, a to nie len na serverovej, ale aj klientskej strane. Touto verziou sa zjednotilo administratívne rozhranie všetkých KERBER serverov. Rozhranie je plne responzívne a prispôsobí sa akémukoľvek zariadeniu, z ktorého pracujete, bez toho, aby vás to nejakým spôsobom obmedzovalo.

Nový Kerber Backup server sa vyznačuje vysokou efektivitou pri obnove dát, ktorú je možné realizovať na pár klikov a zvládne ju každý zamestnanec aj bez asistencie administrátora. To zabezpečuje nový vylepšený klient na strane pracovnej stanice.

Možnosť konfigurácie a aktualizácie klientov priamo zo servera sú nové vlastnosti na strane servera. Tým odpadá nutnosť pri nových verziách obiehať všetky zálohované počítače. Administráciu zjednodušuje aj možnosť vytvárania si šablón pre rôzne skupiny používateľov. Šablóny sú podporované pre rôzne platformy (Windows, Linux a MacOS). V novej verzii sú vylepšené aj štatistiky správania sa používateľov. Ponúkajú prehľadné grafy, z ktorých je už na prvý pohľad jasné ako sa kto správa a zálohuje. Samozrejme ostali zachované už overené funkcie, ako sú časové snímky, de-duplikácia a transparentná kompresia. Časové snímky poskytujú silný nástroj, ktorý umožňuje „návrat v čase“ do histórie používateľskej zálohy – či je to hodina, deň, týždeň alebo mesiac.

Na strane klienta sa úplne zmenilo administratívne rozhranie a klient dostal úplne nový vzhľad, a s nim aj nové funkcionality nastavenia. Je to hlavne možnosť zamknutia nastavení len pre administrátora a neviditeľný režim. Tým sa obmedzila možnosť zamestnancov manipulovať s nastaveniami zálohovania alebo možnosť úplne vypnúť zálohovanie. Aj uzamknutý klient ale umožňuje obnovenie údajov zo záloh a prístup k časovým snímkam. Zároveň je záloha na serveri chránená pred úmyselnou, alebo neúmyselnou manipuláciou zo strany zamestnancov. Tí majú prístup k zálohám v časových snímkach len na čítanie.

Viac informácií o produkte nájdete na našej stránke. Pokiaľ máte záujem o Kerber Backup server tak nás kontaktujte.