Školenie k Zákonu č. 122/2013 Z. z. + jeho novela

Pozývame Vás na jednodňové školenie k Zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a jeho novele zo dňa 15.4.2014(postupy a praktické riešenia)Predmetné školenie je určené pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, zodpovedné osoby, oprávnené osoby a vedúcich pracovníkov.

Viac informácií nájdete v dole priloženej pozvánke.

pozvánka – školenie k zákonu a novela 19.6.2014