News

(Slovak) GDPR – Konflikt záujmov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Povinnosti zodpovednej osoby

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nový zákon na ochranu osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Zodpovedná osoba

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Bezpečnosť osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Oprávnený záujem

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z.

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Zákonnosť spracúvania

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov – pripravovaná novela podľa GDPR

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Šifrovacie vírusy pritvrdzujú

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov – aktivačné práce

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nová verzia Kerber Backup servera

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Elektronizácia verejnej správy – usmernenie

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Elektronizácia verejnej správy – termíny

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Elektronizácia verejnej správy

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Je potrebné mať zodpovednú osobu?

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Zabezpečte si dáta bezpečne

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Zverejňovanie blahoprianí jubilantom

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Zákon 211/2000 Z. z. a osobné údaje

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Cloudové služby a osobné údaje

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Kamerové systémy – neverejné priestory

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nebezpečné vírusy útočia

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Spoločný obecný úrad – ochrana osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) 5 dôvodov prečo mať vlastný mailový server

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov v praxi

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov – spotrebiteľské súťaže

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nové informačné zdroje

Sorry, this entry is only available in Slovak.