Articles

(Slovak) GDPR – Konflikt záujmov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Povinnosti zodpovednej osoby

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nový zákon na ochranu osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Zodpovedná osoba

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Bezpečnosť osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Oprávnený záujem

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z.

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) GDPR – Zákonnosť spracúvania

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov – pripravovaná novela podľa GDPR

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Šifrovacie vírusy pritvrdzujú

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov – aktivačné práce

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nová verzia Kerber Backup servera

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Elektronizácia verejnej správy – usmernenie

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Elektronizácia verejnej správy – termíny

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Elektronizácia verejnej správy

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Je potrebné mať zodpovednú osobu?

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nové vydanie SOMI Newsletter

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Zabezpečte si dáta bezpečne

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Zverejňovanie blahoprianí jubilantom

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Zákon 211/2000 Z. z. a osobné údaje

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Cloudové služby a osobné údaje

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Kamerové systémy – neverejné priestory

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nebezpečné vírusy útočia

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Spoločný obecný úrad – ochrana osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) 5 dôvodov prečo mať vlastný mailový server

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov v praxi

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov – spotrebiteľské súťaže

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nové informačné zdroje

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Prečo je potrebné robiť revízie bezpečnostných projektov v samospráve

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Deň ochrany osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Monitorovanie súkromných aktivít zamestnancov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov: Rada sa dohodla na všeobecnom smerovaní

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) 5 dôvodov prečo zálohovať

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov – súhlas dotknutej osoby

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Kedy urobiť zmeny v bezpečnostnom projekte

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Polícia hľadá hackera

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Zber rodných čísel v školách

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Dátové centrum miest a obcí (DCOM) a ochrana osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Novela výnosu Ministerstva financií

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nové partnerstvo

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Novela Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – sprostredkovateľ

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Oznam k spracúvaniu osobných údajov podľa zákona č. 307/2014 Z. z.

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Zistenia z bezpečnostných projektov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nepodceňujte heslo

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Novela Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – Evidenčné listy

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Bezpečná škola

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Novela Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Dáta zo serverov mohli útočníci čítať

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov – termíny zosúladenia sa blížia

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Kerber

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Nový zákon o ochrane osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Niekoľko pojmov z novely zákona na ochranu osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Oslavy 20. výročia

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) 20. rokov SOMI Systems

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Novela zákona o ochrane osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Únik údajov – USB zariadenia

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) SOMI CUP 2012

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) POSLANCI MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA A OSOBNÉ ÚDAJE

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Šifrovanie USB kľúčov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ochrana osobných údajov – zodpovedná osoba

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Deň ochrany osobných údajov

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Bezpečnostná politika vo verejnej správe

Základným pilierom informačnej bezpečnosti  a ochrany osobných a citlivých údajov v organizácii je bezpečnostná politika, ktorá popisuje pravidlá pre eliminovanie bezpečnostných rizík nielen v prostredí IT, ale v organizácii ako takej. Prvým krokom je zadefinovanie si cieľov budovania bezpečnosti  a vypracovanie rizikovej analýzy  existujúceho stavu bezpečnosti. … Continue reading

(Slovak) 10 pravidiel pri používaní Internetu a počítača

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Cena ITAPA 2011

Tohoročný už desiaty ročník prestížnej súťaže ITAPA priniesol zaslúžene zúročenie dlhodobej spolupráce našej spoločnosti s verejnou samosprávou v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov. V kategórii „Najlepšia prípadová štúdia“ sme obsadili výborné druhé miesto. Cieľom súťaže Cena ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) je … Continue reading