Únik údajov – USB zariadenia

V súčasnej dobe sú na dennom poriadku články informujúce o úniku údajov z rôznych organizácií, firiem alebo služieb na Internete. Nie za všetkými únikmi sú však hackeri a útoky zvonku. Množstvo štúdií ukazuje práve opak. Najviac únikov je z vnútra firiem vlastnými zamestnancami. K tejto skutočnosti prispievajú hlavne USB zariadenia, ktoré sú vo väčšine firiem mimo kontrolu. Nie je nič ľahšie ako nahrať citlivé údaje alebo výstupy z informačného systému na USB kľúč a vyniesť ich nepozorovane z organizácie. Ako teda zamedziť únikom práve touto cestou. Jednou z možností je reštriktívne zakázanie používania všetkých USB portov. Druhou možnosťou je zaviesť rozumnú politiku používania týchto zariadení. Jednoduché nastavenie používania USB zariadení umožňuje aj firma ESET vo svojich najnovších produktoch vo verzii 6 napr. NOD32 Antivírus.

Politiku prístupu na USB zariadení nastavujeme v položke „Sprava nastavení…“, ktorú získame kliknutím ľavého tlačidla na ikonu programu NOD32 v panely nástrojov.

Dostaneme sa do okna s nastaveniami a vyberieme si položku „Počítač“ -> „Výmenné média“.

Tu môžeme okrem definovania akcie vykonanej pri vložení výmenného zariadenia nastaviť aj pravidlá  prístupu k týmto jednotlivým  zariadeniam.

Kliknutím na položku „Nové“ sa dostaneme k samotnému definovaniu pravidiel filtra prístupu na zariadenia.

Okrem výberu typ zariadenia, ktorého pravidlá chceme nastaviť (USB, CD/DVD, FireWire), môžeme definovať reštrikcie aj podľa sériového čísla, výrobcu, modelu alebo veľkosti média. Taktiež môžeme zakázať konkrétny USB kľúč, tak že ho zasunieme do USB portu a dáme si naplniť údaje z pripojeného zariadenia.

Pokiaľ chcete nastaviť prístupové práva pre všetky výmenne zariadenia napr. USB kľúče, stačí nastaviť len veľkosť média na hodnotu > 0 B.

Poslednou vecou, ktorú je potrebné nastaviť, je výber užívateľov ktorých sa nastavené reštrikcie týkajú. Kliknutím na položku „Pridaj“ sa nám otvorí nové okno.

Cez položku „Spresniť“ sa dostaneme do okna pre samotný výber užívateľov.

Pomocou položky „Hľadaj“ si zobrazíme všetkých užívateľov počítača. Vyberieme tých, na ktorých chceme nastavené reštrikcie aplikovať. Výber potvrdíme stlačením „OK“. Opätovne potvrdíme aj v oknách výberu užívateľov a nastavenia nového filtra. Aktuálne nastavenia sa nám zobrazia v okne zoznamu filtrov, kde môžeme filtre prípadne neskôr editovať alebo mazať.

Existujú aj iné spôsoby blokovania a kontroly USB zariadení. Avšak pre tých ktorí už majú zakúpený nejaký produkt od firmy ESET je toto riešenia najjednoduchšie a najefektívnejšie.

Viac informácií o riešeniach ochrany citlivých a osobných údajov, zabezpečenia počítačových sieti a prístupu do Internetu si môžete prečítať aj na stránkach našej spoločnosti SOMI Systems a.s. a nášho produktu KERBER.