Kerber štatistiky

Prehľadné štatistiky zo systému Kerber

Manažérsky pohľad – ako a na čo sa využíva internet v organizácii, z pohľadu využitia pracovného fondu zamestnancov ako aj využitia internetového pripojenia. Rýchli a prehľadný prístup k daným štatistikám s výstupmi, ktoré sa dajú odprezentovať pred vedením spoločnosti alebo pred zamestnancami. Na základe výstupov zo štatistík je administrátor alebo manažér, schopný riadiť a nastaviť prístup k verejnej sieti internet.

Administrátorský pohľad – administrátor má prehľad o tom kedy, kde a aké množstvo dát daný zamestnanec presurfuje na internete. Na základe tohto nástroja môže prideľovať jednotlivým používateľom kvóty a tým pádom zefektívniť využitie internetového pripojenia. Štatistiky sa dajú exportovať do formátu csv, čo umožňuje ďalšie spracovanie dát.

Kerber štatistiky obsahujú:
- komplexné štatistiky zamestnancov,  pre administrátorov systému a manažment
- zobrazovanie v reálnom čase
- prehľadné grafy
- agregácia domén
- detailný pohľad na jednotlivých používateľov a cieľové domény
- časové rozloženie návštevnosti

Obrázok 1: prehľad dostupných štatistík na proxy serveri, rozdelené na denné, týždenné a mesačné štatistiky.

 

Obrázok 2: prehľad štatistík vybraného používateľa za konkrétny deň a hodinu.

 

Obrázok 3: štatistiky všetkých používateľov a naštívených stránok za vybrané obdobie, spolu s hodinovou štatistikou vyťaženia linky.

 

Obrázok 4: štatistika pre konkrétnu doménu vo vybratom časovom období.

 

Obrázok 5: štatistika pre konkrétnu IP adresu vo vybratom časovom období.