Bezpečná škola

Je vaša škola bezpečná? Chráňte seba aj svojich žiakov pred hrozbami z internetu!

Spĺňa vaša škola aspoň základné bezpečnostné štandardy v oblasti IT? Zneužitie citlivých dát, osobných údajov, šíriace sa vírusy, nevhodný obsah pre žiakov… To je len zopár príkladov, ktoré so sebou prináša virtuálny svet a je vhodné sa pred nimi chrániť.

Mnohí riaditelia a vedenie škôl si neuvedomujú, aké hrozby z internetu číhajú na žiakov, učiteľov, či na školu ako takú, a jej dáta. Preto by mali urobiť opatrenia, ktoré minimalizujú pôsobenie týchto nástrah. Dôležité je osloviť odborníkov, ktorí sa o všetko postarajú. Chráňte svoju lokálnu sieť komplexne, profesionálne a hlavne bezpečne pomocou osvedčeného slovenského produktu. Riešenie Bezpečná škola už poznajú na školách v rôznych kútoch Slovenska.

Aby ste zistili súčasný stav vášho zabezpečenia ochrany citlivých a údajov, je potrebné najskôr urobiť audit súčasnej IT infraštruktúry. Väčšinu citlivých údajov na školách tvoria osobné údaje žiakov,  preto je najlepšie tento audit vykonať formou bezpečnostného projektu podľa zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov. Bezpečnostný projekt vypracovaný podľa tohto zákona je vhodným štartovacím bodom na budovanie informačnej bezpečnosti nielen u žiakov, ale aj u učiteľov.

Toto však predstavuje len prvý krok. Po ňom by mal nasledovať nemenej dôležitý druhý krok – zvýšenie povedomia o IT bezpečnosti (pomocou školenia) u učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Najlepšou formou je zavedenie vnútorných pravidiel pre prácu s počítačom a prístupu na internet, pri ktorých vám pomôže bezpečnostná smernica ako súčasť bezpečnostného projektu.

Ďalším veľkým nedostatkom v mnohých školách sú počítače zapojené do jednej počítačovej siete. Takto sa navzájom „vidia“  počítače v učebniach s počítačmi, na ktorých sa nachádzajú citlivé osobné a ekonomické údaje. Hrozí tu neoprávnené vniknutie, ale aj zavírenie počítačov rôznymi vírusmi, ktoré môžu žiaci stiahnuť v učebniach z internetu. Bezpečná škola vám pomôže oddeliť od seba jednotlivé siete – učiteľskú (administratívnu), žiacku (výučbovú) a návštevnú (voliteľnú wifi) sieť. Netreba tiež zabúdať na zabezpečenie dát ich pravidelným zálohovaním. Riešenie Bezpečná škola obsahuje aj automatický zálohovací systém – vaši zamestnanci sa tak už nebudú musieť zaťažovať tým, čo a kedy zálohovať.

Jedným z hlavných prínosov riešenia Bezpečná škola je aj kontrola prístupu na Internet, ktorý okrem podpory vyučovania či zábavy prináša so sebou aj nevhodný obsah. Komplexné riešenie Bezpečná škola sa postará o to, aby žiaci nemali prístup k podobným nevhodným a škodlivým stránkam. Zároveň dokáže filtrovať prístupy na jednotlivé webové stránky,  a taktiež obsahuje cieľové blacklisty rôzneho zamerania (napr. porn, chat, violence a pod.). Súčasťou filtra je aj redirector, vďaka ktorému môže administrátor určovať podmienky pre surfovanie na webe – napr. na základe času, cieľovej domény alebo zdrojovej IP adresy.

Riešenie Bezpečná škola tiež umožní presunúť mailové účty učiteľov a zamestnancov školy z freemailových služieb, a mať tak mailovú komunikáciu pod kontrolou. Súčasťou mailového servera je aj Antispam – systém na kontrolu nevyžiadanej pošty, ktorý obsahuje pokročilé technológie a reaguje aj na nové techniky a formy ohrozenia.

Výber škôl, ktoré už používajú riešenie Bezpečná škola:

ZŠ Banská Štiavnica                                    ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad

ZŠ Huncovce                                             ZŠ Toporec

ZŠ Ľubica                                                  ZŠ Turzovka

ZŠ Lednické Rovne                                      ZŠ Gašpara Haina, Levoča